SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
1
0
4
0
9

 

 

Chiều ngày 27/5/2016, Ban Đại diện Hội người cao tuổi thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội người cao tuổi thành phố Bạc Liêu (nhiệm kỳ 2011 – 2016)

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-TTg, ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025, Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 24/5/2016 về thực hiện Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025 và tổ chức triển khai đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và UBND phường, xã.

Ngày 14/5/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16/3/2015 của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng và vì sự tiến bộ phụ nữ trong tình hình mới”.

Nhằm củng cố kiện toàn các trình tự pháp lý trong việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng, xử lý các tang vật trong vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Bạc Liêu được thống nhất, đồng bộ và một số văn bản cần thông qua thành viên ủy ban nhân dân thành phố. Chiều ngày 25/5 UBND thành phố Bạc Liêu tiến hành họp thành viên ủy ban nhân dân do đồng chí Lưu Hoàng Ly – Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi họp.

Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định số 73/QĐ – UBBC ngày 25/5/2016 về việc công bố kết quả cuộc bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Bạc Liêu khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sáng ngày 25/5/2016, Hội đồng tư vấn về giải quyết yêu cầu khiếu nại, tố cáo đã tiến hành họp cho ý kiến đối với 14 vụ việc do Thanh tra thành phố trình tại cuộc họp. Đồng chí Lưu Hoàng Ly, Chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025
Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-TTg, ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025, Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 24/5/2016 về thực hiện Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025 và tổ chức triển khai đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và UBND phường, xã.
  Thành phố Bạc Liêu: triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16/3/2015 của Ban Bí thư
  Khởi công xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Bạc Liêu
Thành phố Bạc Liêu: tổ chức Hội nghị sơ kết quý I và triển khai nhiệm vụ thực hiện quý II năm 2016
Sáng ngày 06/4/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết quý I và đề ra một số nhiệm vụ thực hiện trong quý II năm 2016 do ông Lưu Hoàng Ly – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.
  Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
  TP Bạc Liêu – đánh bắt thủy sản tăng mạnh trong quý I/2015