SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
2
6
6
8
5

Sáng ngày 15/4/2014, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bạc Liêu đã long trọng tổ chức Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bạc Liêu nhiệm kỳ 2014-2019.

Sáng ngày 11/4/2014, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 cho các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo UBMTTQVN, các trưởng, phó các phòng ban, đoàn thể cấp thành phố, các báo cáo viên, các Hội viên Hội luật gia thành phố và lãnh đạo các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Ban Tổ chức Festival ĐCTT vừa có Thông báo thay đổi về thời gian và lịch tổ chức các hoạt động chính trong Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014 như sau:

Ngày 03/3/2014, UBND tỉnh có Quyết định số 307/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chiều ngày 31/3/2014, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Bạc Liêu tổ chức hội nghị tổng kết công tác hiến máu tình nguyện năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014.

Thành phố Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
Sáng ngày 11/4/2014, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 cho các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo UBMTTQVN, các trưởng, phó các phòng ban, đoàn thể cấp thành phố, các báo cáo viên, các Hội viên Hội luật gia thành phố và lãnh đạo các phường, xã trên địa bàn thành phố.
  Hội nghị tổng kết công tác hiến máu tình nguyện năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014
  Thành phố Bạc Liêu: Tổ chức họp dân tuyên truyền hưởng ứng Festival Đờn ca Tài tử
  Khai mạc Hội thi tìm hiểu “Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ I – Bạc Liêu năm 2014”
  Thành phố Bạc Liêu và thành phố Ninh Bình tổ chức hop mặt truyền thống lần thứ nhất - năm 2014
  Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức Hội thi " xe loa tuyên truyền lưu động" chào mừng Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ I - Bạc Liêu năm 2014