Modify settings and columns

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
3
7
4
  
Xem: 
amthuc.aspx
amthucDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/08/2015 10:31 SALe Quoc BaoẨm Thực
ban.aspx
banDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/12/2015 3:18 CHLe Quoc Baoban
banchihuyquansu.aspx
banchihuyquansuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/09/2010 10:01 SAtruong tuanBan Chỉ huy Quân Sự
banchihuyquansuthanhpho.aspx
banchihuyquansuthanhphoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/09/2014 10:06 SALe Quoc BaoBan Chỉ huy Quân sự  1
bando.aspx
bandoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/10/2014 8:19 SALe Quoc Baobando
ban-do-hanh-chinh.aspx
ban-do-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem AccountBản đồ hành chính
bangron.aspx
bangronDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/08/2014 9:19 SALe Quoc BaoThủ tục quảng cáo băng ron
baohiemxahoi.aspx
baohiemxahoiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/09/2010 3:02 CHtruong tuanBảo Hiểm Xã Hội
baohiemxahoithanhpho.aspx
baohiemxahoithanhphoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/09/2014 2:54 CHLe Quoc BaoBảo hiểm Xã hội 1
bau-cu-dbqh-va-dbhdnd.aspx
bau-cu-dbqh-va-dbhdndDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/05/2016 8:20 SALe Quoc Baobcdbqhdbhdndtp
cac-diem-du-lich-tieu-bieu.aspx
cac-diem-du-lich-tieu-bieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/05/2014 3:12 CHLe Quoc BaoCác điểm du lịch tiêu biểu
caicachthutuchanhchinh.aspx
caicachthutuchanhchinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/02/2015 3:57 CHLe Quoc BaoCải cách Thủ tục hành chính
-cd-lists-posts-post-aspx-source-cd-category-mode-0.aspx
-cd-lists-posts-post-aspx-source-cd-category-mode-0Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/07/2010 4:12 CHtruong tuanKết quả
congan.aspx
conganDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/09/2010 3:07 CHtruong tuanCông an nhân dân
conganthanhpho.aspx
conganthanhphoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/09/2014 4:01 CHLe Quoc BaoCông an thành phố 1
congtrinhxaydungcoban.aspx
congtrinhxaydungcobanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/09/2010 9:38 SAtruong tuanBan Quản lý công trình xây dựng cơ bản
coquanchuyenmon.aspx
coquanchuyenmonDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/08/2014 3:31 CHLe Quoc Baocoquan
cosoluutru.aspx
cosoluutruDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/08/2015 2:35 CHLe Quoc BaoCơ sở lưu trú
csdl-quoc-gia-ve-tthc.aspx
csdl-quoc-gia-ve-tthcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/05/2014 4:12 CHLe Quoc BaoCSDL quốc gia về TTHC
chicucthihanhan.aspx
chicucthihanhanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/09/2010 9:43 SAtruong tuanChi cục Thi hành án
chicucthongkethanhpho.aspx
chicucthongkethanhphoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/09/2014 10:09 SALe Quoc BaoChi cục Thống kê 1
chicucthue.aspx
chicucthueDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/09/2014 9:46 SALe Quoc BaoChi cục Thuế
chicuucthihanhanthanhpho.aspx
chicuucthihanhanthanhphoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/09/2014 10:45 SALe Quoc BaoChi cục Thi hành án 1
chinhsachuudaidautu.aspx
chinhsachuudaidautuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/03/2016 4:00 CHLe Quoc BaoChính sách ưu đãi đầu tư
dac-san-bac-lieu.aspx
dac-san-bac-lieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/05/2014 3:18 CHLe Quoc BaoĐặc sản Bạc Liêu
daitruyenthanh.aspx
daitruyenthanhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/09/2010 3:16 CHtruong tuanĐài Truyền Thanh
dansachnganhdoc.aspx
dansachnganhdocDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/09/2014 8:42 SALe Quoc BaoDanh sách ngành dọc
dansokehoachhoagiadinh.aspx
dansokehoachhoagiadinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/09/2010 3:06 CHtruong tuanTrung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình
danhba.aspx
danhbaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/05/2014 3:03 CHLe Quoc BaoDanh bạ điện thoại - Email
danhlamthangcanh.aspx
danhlamthangcanhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/08/2015 9:08 SALe Quoc BaoDanh Lam, thắng cảnh du lich
danhsach.aspx
danhsachDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/11/2014 2:51 CHLe Quoc Baodanh sach
danhsachcoquanchuyenmon.aspx
danhsachcoquanchuyenmonDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/09/2014 2:26 CHLe Quoc BaoDanh sách cơ quan chuyên môn
danhsachmtdt.aspx
danhsachmtdtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/09/2014 11:15 CHLe Quoc BaoMặt trận đoàn thể
danhsachphuong.aspx
danhsachphuongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/09/2014 7:45 SALe Quoc BaoDanh sách phường xã
danh-sach-ung-vien-dbqh-khoa-xiv.aspx
danh-sach-ung-vien-dbqh-khoa-xivDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/05/2016 8:01 SALe Quoc Baodanhsachungviendbqh
dichvudothi.aspx
dichvudothiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/09/2010 3:15 CHtruong tuanTrung tâm dịch vụ đô thị
duankieugoidautu.aspx
duankieugoidautuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/03/2016 3:58 CHLe Quoc BaoDự án kêu gọi đầu tư
dulich.aspx
dulichDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/11/2018 2:21 CHLe Quoc Bao7 điểm du lịch tiêu biểu
gop-y.aspx
gop-yDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/05/2010 4:54 CHSystem AccountGóp ý
giaoducdaotao.aspx
giaoducdaotaoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/09/2010 8:04 SAtruong tuanPhòng Giáo dục và Đào tạo
giaoducxahoi.aspx
giaoducxahoiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/09/2010 2:58 CHtruong tuanPhòng Giáo Dục Xã Hội
gioithieu.aspx
gioithieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/12/2018 5:02 CHLe Quoc BaoGiới thiệu về Du lịch thành phố Bạc Liêu
gioi-thieu-chung.aspx
gioi-thieu-chungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/05/2010 11:02 SASystem AccountGiới thiệu chung
hccb.aspx
hccbDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/08/2014 9:32 SALe Quoc BaoHoi cuu chien binh
hdndtp.aspx
hdndtpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/09/2015 3:48 CHLe Quoc BaoHĐND thành phố
hienhoatdonganh.aspx
hienhoatdonganhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/12/2015 1:42 CHLe Quoc BaoHiện hoạt động ảnh
hinhanh.aspx
hinhanhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/06/2016 4:09 CHLe Quoc BaoHoạt động ảnh
hlhpn.aspx
hlhpnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/08/2014 9:31 SALe Quoc BaoHoio lien hiep phu nu
hnd.aspx
hndDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/08/2014 9:32 SALe Quoc BaoHoi nong dan
hoadonganh.aspx
hoadonganhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/12/2015 1:39 CHLe Quoc Baohoat dong
hoicuuchienbinh.aspx
hoicuuchienbinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/04/2016 4:59 CHLe Quoc BaoHội Cuuj chiến binh
hoidapbaucu.aspx
hoidapbaucuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/04/2016 8:46 SALe Quoc BaoHỏi - Đáp bầu cử
hoidap-tpbl.aspx
hoidap-tpblDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/07/2016 2:22 CHLe Quoc BaoHỏi đáp trực tuyến
hoi-dap-truc-tuyen.aspx
hoi-dap-truc-tuyenDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/08/2010 11:26 CHSystem AccountHỏi đáp trực tuyến
hoidongboithuong.aspx
hoidongboithuongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/10/2014 3:17 CHLe Quoc BaoHội đồng Bồi thường, Hổ trợ và Tái định cư
hoidongboithuonghotrovataidinhcu.aspx
hoidongboithuonghotrovataidinhcuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/09/2010 1:18 CHtruong tuanHội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và tái định cư
hoilienhiepphunu.aspx
hoilienhiepphunuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/04/2016 4:58 CHLe Quoc BaoHội Liên hiệp Phụ nữ
hoinongdan.aspx
hoinongdanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/04/2016 4:58 CHLe Quoc BaoHội Nông dân
kientruc.aspx
kientrucDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/08/2015 9:09 SALe Quoc BaoKiến trúc, di tích lịch sử
kinhte.aspx
kinhteDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/09/2010 10:33 SAtruong tuanPhòng Kinh tế
khoidanguy.aspx
khoidanguyDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/08/2014 7:58 CHLe Quoc BaoKhối Đảng ủy
lanhdaoubnd.aspx
lanhdaoubndDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/09/2016 2:49 CHLe Quoc BaoLãnh đạo UBND thành phố
laodong.aspx
laodongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/09/2010 4:12 CHtruong tuanPhòng Lao động Thương binh Xã hội
lichsuvanhoa.aspx
lichsuvanhoaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/11/2014 3:20 CHLe Quoc BaoLịch sử - Văn hóa
liendoanlaodong.aspx
liendoanlaodongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/04/2016 5:04 CHLe Quoc BaoLiên đoàn Lao động
lien-he.aspx
lien-heDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/05/2010 4:54 CHSystem AccountLiên hệ
lu-hanh.aspx
lu-hanhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/12/2018 3:10 CHLe Quoc BaoLữ Hành
LV_HtmlEditor_Admin.aspx
LV_HtmlEditor_AdminDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem Account
maudieutramaytinh.aspx
maudieutramaytinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/08/2016 3:55 CHLe Quoc Baodieutramaytinh
NewsPost.aspx
NewsPostDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/04/2011 2:38 CHSystem Account
noivu.aspx
noivuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/09/2014 4:13 CHLe Quoc BaoPhòng Nội vụ
nongthon.aspx
nongthonDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/08/2014 2:39 CHLe Quoc BaoNong thon moi
nongthonmoi.aspx
nongthonmoiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/08/2014 1:43 CHLe Quoc BaoNong thon moi
-pages-thu-tuc-hanh-chinh-aspx.aspx
-pages-thu-tuc-hanh-chinh-aspxDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/07/2010 4:09 CHtruong tuanHỏi - Đáp
-pages-van-ban-phap-luat-aspx.aspx
-pages-van-ban-phap-luat-aspxDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/07/2010 4:00 CHtruong tuanLĩnh vực khác
preview.htm
previewDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem AccountPreview
pvhtt.aspx
pvhttDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/07/2014 8:13 SALe Quoc BaoPhòng Văn hóa và Thông tin
phobienphapluat.aspx
phobienphapluatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/09/2016 2:18 CHLe Quoc BaoTuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
phongdantoc.aspx
phongdantocDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/05/2014 8:22 SALe Quoc BaoPhòng dân tộc
phongdantocthanhpho.aspx
phongdantocthanhphoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/09/2014 3:01 CHLe Quoc BaoPhòng Dân tộc 2
phongkinhte.aspx
phongkinhteDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/09/2014 9:36 SALe Quoc BaoPhòng Kinh tế thành phố
phongquanlydothithanhpho.aspx
phongquanlydothithanhphoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/09/2014 4:17 CHLe Quoc BaoPhòng Quản lý Đô thị 1
phongtaichinhkehoach.aspx
phongtaichinhkehoachDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/09/2014 8:55 SALe Quoc BaoPhòng Tài chính - Kế hoạch 1
phongtainguyenmoitruong.aspx
phongtainguyenmoitruongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/09/2014 9:58 SALe Quoc BaoPhòng tài nguyên môi trường
phongtuphap.aspx
phongtuphapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/09/2010 3:18 CHtruong tuanPhòng Tư pháp
phongtuphapthanhpho.aspx
phongtuphapthanhphoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/09/2014 3:47 CHLe Quoc BaoPhong Tư pháp 1
phongvanhoa.aspx
phongvanhoaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/03/2014 8:22 SALe Quoc BaoPhòng Văn Hóa
phongvanhoathongtinthanhpho1.aspx
phongvanhoathongtinthanhpho1Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/09/2014 4:25 CHLe Quoc BaoPhòng Văn hóa - Thông tin
phongyte.aspx
phongyteDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/09/2010 4:41 CHtruong tuanPhòng Y tế
phongytethanhpho.aspx
phongytethanhphoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/09/2014 2:45 CHLe Quoc BaoPhòng Y tế thành phố
phuong1.aspx
phuong1Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/09/2010 3:10 CHtruong tuanUBND phường 1
phuong2.aspx
phuong2Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/09/2010 3:10 CHtruong tuanUBND phường 2
phuong3.aspx
phuong3Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/09/2010 3:11 CHtruong tuanUBND phường 3
phuong5.aspx
phuong5Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/09/2010 3:11 CHtruong tuanUBND phường 5
phuong7.aspx
phuong7Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/09/2010 3:12 CHtruong tuanUBND phường 7
phuong8.aspx
phuong8Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/09/2010 3:12 CHtruong tuanUBND phường 8
phuongnhamat.aspx
phuongnhamatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/09/2010 3:13 CHtruong tuanUBND phường Nhà Mát
phuongtiengiaothong.aspx
phuongtiengiaothongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/08/2015 2:36 CHLe Quoc BaoPhương tiện giao thông
phuongxa.aspx
phuongxaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/05/2016 9:23 SALe Quoc BaoPhường, xã
quanly.aspx
quanlyDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/09/2014 10:30 SALe Quoc BaoQuản lý đất
1 - 100 Tiếp theo