SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
9
5
6

THỦ TỤC QUẢNG CÁO TRÊN BĂNG-RÔN

I. HỒ SƠ

- Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo (biểu mẫu 1);

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Giấy ủy quyền thực hiện quảng cáo, kèm theo giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị ủy quyền (trong trường hợp đơn vị thực hiện quảng cáo ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo) (biểu mẫu 2);

- Ma-két sản phẩm quảng cáo in màu có chữ ký, đóng dấu của đơn vị thực hiện quảng cáo hoặc đơn vị được ủy quyền;

- Giấy tiếp nhận chương trình khuyến mãi của Sở Công thương (nếu có chương trình khuyến mãi);

- Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (nếu tổ chức, cá nhân có thực hiện quảng cáo sản phẩm, hàng hóa).

Tải biểu mẫu 1 tại đây

Tải biểu mẫu 2 tại đây

II. QUY TRÌNH:

Bước 1:

Gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu (Số 138, Bà Triệu, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu);

Thời gian trả hồ sơ: 01 buổi làm việc.

Bước 2:

Gửi hồ sơ về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu (Số 16, Võ Thị Sáu, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Khi có công văn trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý cho thực hiện quảng cáo thì tổ chức, cá nhân mới được thực hiện treo băng-rôn quảng cáo.

Chú ý: Có thể gửi hồ sơ qua email phongvhtttpbl@gmail.com. Khi gửi qua email phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau:

- Phải có dấu của tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo;

- Ma-ket gửi bằng file ảnh đuôi *.JPG;

- Điện thoại báo trước đến phòng Văn hóa và Thông tin TPBL qua số điện thoại:

07813. 827 530 gặp Kim Lượng; 

- Vui lòng kiểm tra mail trong vòng 01 buổi làm việc;

- Khi có kết quả trả lời các tổ chức, cá nhân mang đầy đủ hồ sơ gốc đến phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu để chúng tôi đối chiếu lại và tiếp nhận.