SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
9
4
9
0
5

Các khu, điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.            

            I. CÁC KHU, ĐIỂM DU LỊCH:

1. Khu du lịch Quán âm Phật đài.

            - Địa chỉ: phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu

2. Khu du lịch Giồng nhãn Bạc Liêu.

- Địa chỉ: xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu

3. Khu du lịch Vườn chim Bạc Liêu.

- Địa chỉ: ấp Kinh tế, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu

4. Khu du lịch sinh thái Hồ Nam.

- Địa chỉ: số 02 Trần Quang Diệu, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

5. Khu du lịch Nhà Mát.

- Địa chỉ: phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu.

6. Khu điện gió Bạc Liêu.

- Địa chỉ: ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu.

            7. Khu nhà Công tử Bạc Liêu.

            - Địa chỉ: số 13 Điện Biên Phủ, phường 3, thành phố Bạc Liêu

8. Cây Xoài cổ (300 năm tuổi).

            - Địa chỉ: xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu.

            9. Nơi treo lá cờ Đảng đầu tiên của Bạc Liêu.

            - Địachỉ: Khu Trung tâm thương mại Bạc Liêu, đường Trần Phú, phường 3, TP BạcLiêu.

10. Bia Khám lớn.

- Địa chỉ: Đường 30/4, phường 3, thành phố Bạc Liêu.

11. Bảo tàng Tổng hợp.

- Địa chỉ: số 84 - Hai Bà Trưng, phường 3, thành phố Bạc Liêu.

12. Tượng đài liệt sỹ.

- Địa chỉ: đường Trần Huỳnh, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

13. Quảng trường Hùng Vương

- Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

14. Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật và nhà hát Cao Văn Lầu

- Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

15. Tịnh xá Ngọc Liên

- Địa chỉ: đường Ninh Bình, phường 2, thành phố Bạc Liêu

16. Chùa Ông (miếu  Quan Đế)

            - Địa chỉ: phường 2, thành phố Bạc Liêu

            17. Chùa Bà (chùa Địa Mẫu)

            - Địa chỉ: phường 2, thành phố Bạc Liêu.

II. CÁC DI TÍCH, NHÀ CỔ:

            * Di tích cấp quốc gia:

            1. Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

- Địa chỉ: Đường Ninh Bình, phường 2, thành phố Bạc Liêu.

            2. Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Thành hoàng Cổ Miếu (chùa Minh).

            - Địa chỉ: Phường 3, thành phố Bạc Liêu.

            3. Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Phước Đức Cổ Miếu (chùa Bang).

            - Địa chỉ: Phường 3, thành phố Bạc Liêu.

            4. Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Đình An Trạch.

            - Địa chỉ: Phường 5, thành phố Bạc Liêu.

            5. Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Phước Đức Cổ Miếu (miếu ông Bổn).

            - Địa chỉ: Phường 8, thành phố Bạc Liêu.

            * Di tích cấp Tỉnh:

            1. Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Thiên Hậu cổ miếu (Chùa Bà Thiên Hậu)

            - Địa điểm: Khóm 8, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

2. Di tích Lịch sử - Văn hóa Chùa Vĩnh Đức

- Địa điểm: Đường Cách Mạng, phường 1, thành phố Bạc Liêu

3. Di tích Lịch sử - Văn hóa Đồng hồ Thái Dương (Đồng hồ đá).

            - Địa chỉ: Đường 30/4, phường 3, thành phố Bạc Liêu.

            4. Di tích Lịch sử - Văn hóa Chùa Long Phước (chùa Cô  Bảy).

            - Địa điểm: Khóm 6, phường 5, thành phố Bạc Liêu.

            5. Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Tiên Sư Cổ Miếu.

            - Địa chỉ: Khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu.

            6. Di tích Lịch sử - Văn hóa Chùa Xiêm Cán (Chùa Kom Phir Sa Kor Prêk Chru).

            - Địa chỉ: ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu.

            7. Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Thiên Hậu Cổ Miếu.

- Địa chỉ: Ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu.

*Nhà cổ:

1. Nhà cổ số 25 (tên cũ là nhà ông Trần Khắc Nhượng).

- Địa chỉ: Khóm 4, phường 3, thành phố Bạc Liêu.

2. Nhà cổ số 16 (tên cũ là nhà luật sư thời Pháp).

- Địa chỉ: Khóm 4, phường 3, thành phố Bạc Liêu.

3. Nhà cổ số 174 (tên cũ là nhà ông Trương Xuân).

- Địa chỉ: Khóm 1, phường 3, thành phố Bạc Liêu.

4. Nhà cổ số 56.

- Địa chỉ: Khóm 5, phường 3, thành phố Bạc Liêu.

5. Nhà cổ số 32 (tên cũ là nhà ông Cao Triều Chánh).

- Địa chỉ: Khóm 1, phường 5, thành phố Bạc Liêu.

6. Nhà cổ số 29 (tên cũ là tòa bố của Pháp).

- Địa chỉ: Khóm 1, phường 3, thành phố Bạc Liêu.

7. Nhà cổ Tòa tham biện tỉnh Bạc Liêu.

- Địa chỉ: Khóm 1, phường 3, thành phố Bạc Liêu.

8. Nhà cổ số 369 (tên cũ là nhà Hội đồng Điều).

- Địa chỉ: Khóm 4, phường 7, thành phố Bạc Liêu.

9. Nhà cổ số 59 (tên cũ là nhà ông Cao Triều Trực).

- Địa chỉ: Khóm 1, phường 5, thành phố Bạc Liêu.

10. Nhà cổ số 57 (tên cũ là nhà ông Cao Triều Phát)

- Địa chỉ: Khóm 1, phường 5, thành phố Bạc Liêu.

11. Nhà cổ ông Khưu Hải Chiêu.

- Địa chỉ: ấp Biển Tây, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu.

12. Trụ sở Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Bạc Liêu 1945-1946 (tên cũ là nhà Carie).

- Địa chỉ: số 09 đường 30/4, khóm 4, phường 3, thành phố Bạc Liêu.