SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
9
4
8
8
4

 

CÔNG AN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

 

1.       Thông tin liên h

- Đa ch: đường Lê Văn Duyt – phường 3 -  thành ph Bc Liêu - tnh Bc Liêu.

- Đin thoi cơ quan: 0781.3838870.

- Fax: 388871.

2.       Lãnh đo đơn v

STT

H và Tên

Chc v

01

Phm Quang Chung

Trưởng Công an

02

Lê Quyết Chiến

Phó trưởng CA

03

Trn Văn Tường

Phó trưởng CA

04

Trn Văn Oai

Phó trưởng CA

05

Võ Minh Trí

Phó trưởng CA

 

Trở về