SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
5
7
6
4
1
5

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

  - Đa ch:

đường 30/4  – P3 – thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu

  - Đin thoi:

0291.3952462

  - Email:

 bqldatp@baclieu.gov.vn

 

Hội đồng Bồi thường, Hổ trợ và Tái định cư

  - Đa ch:

 đường 30/4 - phường 3 - thành ph Bc Liêu - tnh Bc Liêu.

  - Đin thoi:

 0291.3821994.

  - Email:

 hdbthttdc@baclieu.gov.vn

 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

  - Đa ch:

 đường Võ Thị Sáu, phường 3, thành phố Bạc Liêu.

  - Đin thoi:

 0291.3822200.

  - Email: 

 ttvhtp@baclieu.gov.vn

Trung tâm Y tế

  - Đa ch:

 đường Đống Đa – P5 – thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu

  - Đin thoi:

0291.3822889

  - Email:

 ttyttp@baclieu.gov.vn

Đài Truyền thanh

  - Đa ch:

 đường  Cách Mạng– phường 3 – thành ph Bc liêu – tnh Bc Liêu

  - Đin thoi:

0291.3822670

  - Email:

 dtttpbl@baclieu.gov.vn

 

  

 

 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

  - Đa ch:

số 68,  Thống Nhất, Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

  - Đin thoi:

0291.3823751

  - Email: