SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
5
2
1

 

CÁC PHƯỜNG, XÃ

                                                                                                                    

UBND Phường 1

  - Đa ch:

khu hành chính tnh - khóm 7 - phường 1 - thành ph Bc Liêu - tỉnh Bc Liêu

  - Đin thoi:

0291.3932117

  - Email:

 phuong1@baclieu.gov.vn

  - Fax

 

 

UBND Phường 2

  - Đa ch:

 khóm 1 - Nguyn Th Minh Khai - phường 2 - thành ph Bc Liêu - tỉnh Bc Liêu.

  - Đin thoi:

 0291.3822462

  - Email:

 phuong2@baclieu.gov.vn

  - Fax

 

 

UBND Phường 3

  - Đa ch:

s 05, đường 30/4 - phường 3 - thành ph Bc Liêu - tỉnh Bc Liêu.

  - Đin thoi:

0291.3822463

  - Email:

 phuong3@baclieu.gov.vn

  - Fax:

 

UBND Phường 5

  - Đa ch:

 đường Đng Đa – phường 5 – thành ph Bc Liêu –tỉnh Bc Liêu

  - Đin thoi:

0291.3822.465

  - Email:

 phuong5@baclieu.gov.vn

  - Fax:

 

UBND Phường 7

  - Đa ch:

 đường Trn  Phú, phường 7, thành ph Bc liêu, tnh Bc Liêu

  - Đin thoi:

0291.3822.467

  - Email:

 phuong7@baclieu.gov.vn

  - Fax:

 

UBND Phường 8

  - Đa ch:

đường Võ Th Sáu – khóm 2 - phường 8 – thành ph Bc Liêu –tỉnh Bc Liêu

  - Đin thoi:

0291.3954565 - 3822468

  - Email:

 phuong8@baclieu.gov.vn

  - Fax:

 

UBND Phường Nhà Mát

  - Đa ch:

đường Cao Văn Lu - khóm Đu L A - phường Nhà Mát - thành ph Bc Liêu -tỉnh Bc Liêu.

  - Đin thoi:

0291.3835781 – 3835506

  - Email:

phuongnhamat @baclieu.gov.vn

  - Fax:

 

UBND Hip Thành

  - Đa ch:

p Ging Nhãn - xã Hip Thành - thành ph Bc Liêu -tỉnh Bc Liêu

  - Đin thoi:

0291.3835817 - 3835805

  - Email:

 xahiepthanh@baclieu.gov.vn

  - Fax:

 

UBND Vĩnh Trch

  - Đa ch:

liên tnh l 38 - Công Đin - xã Vĩnh Trch - thành ph Bc Liêu -tỉnh Bc Liêu

  - Đin thoi:

0291.3821075  - 3821095

  - Email:

xavinhtrach @baclieu.gov.vn

  - Fax:

 

UBND Vĩnh Trch Đông

  - Đa ch:

p Bin Tây A - xã Vĩnh Trch Đông - thành ph Bc Liêu -tỉnh Bc Liêu

  - Đin thoi:

0291.3837996- 0291.3601250

  - Email:

 xavinhtrachdong@baclieu.gov.vn

  - Fax: