SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
5
7
6
4
9
6

                                                           CÁC NGÀNH DC

                                                                                                              

Ban Ch huy Quân s

  - Đa ch:

khóm B Tây - phường Nhà Mát - thành ph Bc Liêu- tnh Bc Liêu.

  - Đin thoi:

0291.3838870

  - Email:

 bchqstp@baclieu.gov.vn

 

Chi cc Thuế

  - Đa ch:

 s 85 Bà Triu - phường 3 - thành ph Bc Liêu – tnh Bc Liêu.

  - Đin thoi:

 0291.3959679- Fax: 3862746

  - Email:

 ccttp@baclieu.gov.vn

 

Chi cc Thi hành án

  - Đa ch:

đường Nguyn Tt Thành  - khóm 7 - phường 1 - thành ph Bc Liêu - tnh Bc Liêu.

  - Đin thoi:

02913.821.506

  - Email: 

ccthatp@baclieu.gov.vn

Chi cc Thng kê

  - Đa ch:

 đường 30/4 - phường 3 - thành ph Bc Liêu - Bc Liêu

  - Đin thoi:

0291.3821292

  - Email:

 cctktp@baclieu.gov.vn

Vin kim Sát nhân dân

  - Đa ch:

s 17 đường 30/4 – phường 3 – thành ph Bc liêu – tnh Bc Liêu

  - Đin thoi:

0291.3822670

  - Email:

 vkstp@baclieu.gov.vn