SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
5
3
9

 

 Phòng Giáo duc và Đào tạo

 

Điện thoại cơ quan: 0291.3822202- 822995

Địa chỉ: Số 27 - đường Cách Mạng - phường 1 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu.

 

Lãnh đạo cơ quan

 

STT

H và tên

Chc v

01

Nguyễn Thanh Tùng

Trưởng phòng

02

Trần Bằng Phi

Phó Trưởng phòng

03

Huỳnh Chí Hiếu

Phó Trưởng phòng