SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
1
5
6
8
8

Chủ tịch UBND thành phố

 

 

 

HUỲNH QUỐC CA

- Ngày sinh: 20/12/1965.

- Quê quán: Xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
- Dân tộc: Kinh.

- Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng.

 

Chức vụ:

+ Phó Bí thư Thành ủy Bạc Liêu.

+ Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu.

Tóm tắt quá trình công tác:

+ Trước tháng 9/1988: Sinh viên trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh.
+ Tháng 9/1988 đến 9/1991: Cán bộ phòng Xây dựng thị xã Bạc Liêu.

+ Tháng 10/1991 đến 11/1994: Cán bộ phòng Quản lý Đô thị thị xã Bạc Liêu.

+ Tháng 12/1994 đến 11/2000: Phó phòng Quản lý Đô thị thị xã Bạc Liêu.

+ Tháng 12/2000 đến 8/2003 : Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã Bạc Liêu, khóa VII, nhiệm kỳ 2000 – 2005, Trưởng phòng Quản lý Đô thị thị xã Bạc Liêu,

+ Tháng 9/2003 đến 9/2005: Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã Bạc Liêu, khóa VII, nhiệm kỳ 2000 – 2005, Bí thư Đảng ủy phường 7 – thị xã Bạc Liêu.

+ Tháng 10/2005 đến 3/2006: Ủy viên BTV Đảng bộ thị xã Bạc Liêu, khóa VIII, nhiệm kỳ 2005 – 2010, Bí thư Đảng ủy phường 7 – thị xã Bạc Liêu.

+ Tháng 4/2006 đến 8/2017: Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu, Bí thư Đảng bộ Sở Xây dựng, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

+ Tháng 9/2017 đến 6/2019: Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu, Bí thư Đảng bộ Sở Xây dựng, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

+ Tháng 6/2019 đến nay: Phó Bí thư Thành ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

 

 

 Các Phó Chủ tịch UBND thành phố 

 

 

LÊ HỒNG THU

- Ngày sinh: 30/12/1964.

- Quê quán: Xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

- Dân tộc: Kinh.

- Trình độ học vấn: Cử nhân Luật.

- Chức vụ:

+ Thành ủy viên.

 + Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu.

Tóm tắt quá trình công tác:

+ Từ 5/1992 đến 12/1993: Cán bộ phụ trách ngành học Mầm non và Đoàn đội thuộc Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.  

+ Từ 01/1994 đến 01/1997: Ủy viên BTV Huyện đoàn, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng đội huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

+ Từ 02/1997 đến 6/2002: Ủy viên BTV Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh Bạc Liêu.

+ Từ 7/2002 đến 4/2004: Ủy viên BTV Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu.

+ Từ 5/2004 - 3/2009: Phó Ban Văn hóa - Xã hội (chuyên trách) của HĐND tỉnh Bạc Liêu.

 + Từ 4/2009 đến 5/2011: Phó Chủ tịch UBND Thị xã Bạc Liêu (nay là thành phố Bạc Liêu) kiêm Phó Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Bạc Liêu.

+ Từ tháng 06/2011 đến 22/4/2016 : Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu.

+ Từ 22/4/2016 đến nay: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

DƯƠNG CHÍ BÌNH

 

Sinh ngày: 13/01/1972

Quê quán: Khóm 10, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Hoa

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Kỹ sư Xây dựng

- Chức vụ:

+ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

 + Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu.

- Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng 9/1996 đến tháng 12/1996: Cán bộ kỹ thuật Công ty Phát triển nhà Minh Hải

Từ tháng 01/1997 đến tháng 11/1999: Chuyên viên Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

Từ tháng 12/1999 đến tháng 02/2017: Công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu với các chức danh, chức vụ sau: Chuyên viên; Phó chánh Thanh tra Sở; Phó trưởng Phòng, Trưởng Phòng Đầu tư Xây dựng cơ bản; Phó Giám đốc Sở.

Từ tháng 02/2017 đến tháng 11/2017: Thành ủy viên; Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu.

 Từ tháng 12/2017 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ; Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu.