SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
9
1
0
9

Chủ tịch UBND thành phố

 

 

LƯU HOÀNG LY

- Ngày sinh: 12/10/1966.
- Quê quán: Xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.
- Dân tộc: Kinh.
- Trình độ học vấn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản.

 

- Chức vụ:
   + Phó Bí thư Thành ủy Bạc Liêu .
   + Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu.

- Tóm tắt quá trình công tác:
   + Từ 11/1991 đến 01/1993: Tốt nghiệp trường Đại học Cần thơ, được giữ lại trường.
   + Từ 02/1993 đến 02/1997: Trưởng Trại thực nghiệm thuộc trường Đại học Cần Thơ, tại xã Hiệp Thành, TX. Bạc Liêu (nay là thành phố Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu.

   + Từ 03/1997 đến 05/2008: Làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu, lần lượt giữ các chức vụ: Chuyên viên phòng Tổng hợp; Quyền Trưởng phòng Thẩm định Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chánh Thanh tra sở; Chi ủy viên Chủ tịch Công đoàn; Trưởng phòng Đầu tư xây dựng cơ bản.
   + Từ 06/2008 đến 12/2015: Tiếp tục làm việc tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bạc Liêu, lần lượt giữ các chức vụ: Phó Giám đốc, Quyền Giám đốc; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu và là Chi ủy viên; Bí thư Chi bộ Sở; Bí thư Đảng bộ sở; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu

  + Từ 01/2016 đến nay : Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu.

 Các Phó Chủ tịch UBND thành phố 

 

 

LÊ HỒNG THU

- Ngày sinh: 30/12/1964.

- Quê quán: Xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

- Dân tộc: Kinh.
- Trình độ học vấn: Cử nhân Luật.

- Chức vụ:
   + Thành ủy viên.
   + Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu.

- Tóm tắt quá trình công tác:
+ Từ 5/1992 đến 12/1993: Cán bộ phụ trách ngành học Mầm non và Đoàn đội thuộc Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
  

+ Từ 01/1994 đến 01/1997: Ủy viên BTV Huyện đoàn, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng đội huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
+ Từ 02/1997 đến 6/2002: Ủy viên BTV Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh Bạc Liêu.

+ Từ 7/2002 đến 4/2004: Ủy viên BTV Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu.
+ Từ 5/2004 - 3/2009: Phó Ban Văn hóa - Xã hội (chuyên trách) của HĐND tỉnh Bạc Liêu.

 + Từ 4/2009 đến 5/2011: Phó Chủ tịch UBND Thị xã Bạc Liêu (nay là thành phố Bạc Liêu) kiêm Phó Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Bạc Liêu.

+ Từ tháng 06/2011 đến 22/4/2016 : Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu.

+ Từ 22/4/2016 đến nay: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

DƯƠNG CHÍ BÌNH

 

Sinh ngày: 13/01/1972

Quê quán: Khóm 10, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Hoa

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Kỹ sư Xây dựng

- Chức vụ:

+ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

 + Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu.

 

- Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng 9/1996 đến tháng 12/1996: Cán bộ kỹ thuật Công ty Phát triển nhà Minh Hải

Từ tháng 01/1997 đến tháng 11/1999: Chuyên viên Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

Từ tháng 12/1999 đến tháng 02/2017: Công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu với các chức danh, chức vụ sau: Chuyên viên; Phó chánh Thanh tra Sở; Phó trưởng Phòng, Trưởng Phòng Đầu tư Xây dựng cơ bản; Phó Giám đốc Sở.

Từ tháng 02/2017 đến tháng 11/2017: Thành ủy viên; Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu.

 

Từ tháng 12/2017 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ; Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu.