SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
2
3
8

 

Chủ tịch UBND thành phố

 

 

 

HUỲNH QUỐC CA

- Ngày sinh: 20/12/1965.

- Quê quán: Xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
- Dân tộc: Kinh.

- Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng.

 

Chức vụ:

+ Phó Bí thư Thành ủy Bạc Liêu.

+ Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu.

Tóm tắt quá trình công tác:

+ Trước tháng 9/1988: Sinh viên trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh.
+ Tháng 9/1988 đến 9/1991: Cán bộ phòng Xây dựng thị xã Bạc Liêu.

+ Tháng 10/1991 đến 11/1994: Cán bộ phòng Quản lý Đô thị thị xã Bạc Liêu.

+ Tháng 12/1994 đến 11/2000: Phó phòng Quản lý Đô thị thị xã Bạc Liêu.

+ Tháng 12/2000 đến 8/2003 : Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã Bạc Liêu, khóa VII, nhiệm kỳ 2000 – 2005, Trưởng phòng Quản lý Đô thị thị xã Bạc Liêu,

+ Tháng 9/2003 đến 9/2005: Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã Bạc Liêu, khóa VII, nhiệm kỳ 2000 – 2005, Bí thư Đảng ủy phường 7 – thị xã Bạc Liêu.

+ Tháng 10/2005 đến 3/2006: Ủy viên BTV Đảng bộ thị xã Bạc Liêu, khóa VIII, nhiệm kỳ 2005 – 2010, Bí thư Đảng ủy phường 7 – thị xã Bạc Liêu.

+ Tháng 4/2006 đến 8/2017: Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu, Bí thư Đảng bộ Sở Xây dựng, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

+ Tháng 9/2017 đến 6/2019: Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu, Bí thư Đảng bộ Sở Xây dựng, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

+ Tháng 6/2019 đến nay: Phó Bí thư Thành ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

 

 

 Các Phó Chủ tịch UBND thành phố 

 

 

LÊ HOÀNG VINH

- Ngày sinh: 27/10/1973.

- Quê quán: Xã Khánh Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

- Dân tộc: Kinh.

- Trình độ học vấn: Cử nhân Luật.

- Chức vụ:

+ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

 + Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu.

Tóm tắt quá trình công tác:

+ Từ tháng 01/1992 đến tháng 12/2000: Cán bộ Kế toán ngân sách; Trưởng ban Tài chính xã Hiệp Thành.  

+ Từ tháng 01/2001 đến 12/2002: Chánh văn phòng UBND xã Hiệp Thành, thị xã Bạc Liêu (nay thành phố Bạc Liêu).

+ Từ tháng 01/2003 đến 12/2003: Phó Chủ tịch HĐND xã, kiêm Chánh văn phòng Đảng ủy xã Hiệp Thành, thị xã Bạc Liêu (nay thành phố Bạc Liêu).

+ Từ tháng 01/2004 đến 12/2004: Phó Chủ tịch HĐND phường, kiêm Chánh văn phòng Đảng ủy phường Nhà Mát, thị xã Bạc Liêu (nay thành phố Bạc Liêu).

+ Từ tháng 01/2005 đến tháng 12/2006: Phó Chủ tịch UBND phường Nhà Mát, thị xã Bạc Liêu (nay thành phố Bạc Liêu).

 + Từ tháng 01/2007 đến tháng 07/2009: Chủ tịch UBND phường Nhà Mát, thị xã Bạc Liêu (nay thành phố Bạc Liêu).

+ Từ tháng 08/2009 đến tháng 07/2010: Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Quyền Chánh Văn phòng HĐND-UBND, thị xã Bạc Liêu (nay thành phố Bạc Liêu).

Từ tháng 08/2010 đến tháng 11/2011: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu.

Từ tháng 12/2011 đến tháng 11/2014: Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Từ tháng 12/2014 đến tháng 06/2015: Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường 8, thành phố Bạc Liêu.

Từ tháng 07/2015 đến tháng 11/2015: Ủy viên BTV Thành ủy, Phó trưởng Ban pháp chế của HĐND thành phố.

Từ tháng 12/2015 đến tháng 12/2019: Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bạc Liêu, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền thành phố Bạc Liêu.

Từ tháng 01/2020 đến nay: Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền thành phố Bạc Liêu.

 

 

 

DƯƠNG CHÍ BÌNH

Sinh ngày: 13/01/1972

Quê quán: Khóm 10, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Hoa

 

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Kỹ sư Xây dựng


- Chức vụ:

+ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

 + Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu.

- Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng 9/1996 đến tháng 12/1996: Cán bộ kỹ thuật Công ty Phát triển nhà Minh Hải

Từ tháng 01/1997 đến tháng 11/1999: Chuyên viên Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

Từ tháng 12/1999 đến tháng 02/2017: Công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu với các chức danh, chức vụ sau: Chuyên viên; Phó chánh Thanh tra Sở; Phó trưởng Phòng, Trưởng Phòng Đầu tư Xây dựng cơ bản; Phó Giám đốc Sở.

Từ tháng 02/2017 đến tháng 11/2017: Thành ủy viên; Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu.

 Từ tháng 12/2017 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ; Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu.


 

 

ĐỖ ÁI LAM

- Ngày sinh: 18/5/1977 

- Quê quán: Xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

- Dân tộc: Kinh.

- Trình độ học vấn: Cử nhân Chính trị học chuyên ngành Quản lý Xã hội.

 

Chức vụ:

+ Thành ủy viên.

+ Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu.

Tóm tắt quá trình công tác:

+ Tháng 3/1997 đến tháng 3/2004: Cán bộ Thị đoàn Bạc Liêu.

+ Tháng 4/2004 đến tháng 6/2007: Ủy viên BCH Thị đoàn Bạc Liêu.

+ Tháng 7/2007 đến tháng 8/2009: Ủy viên BTV Thị đoàn Bạc Liêu.

+ Tháng 9/2009 đến tháng 5/2011: Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN thành phố Bạc Liêu.

+ Tháng 6/2011 đến tháng 5/2014: Ủy viên BCH Đảng ủy Cơ quan Chính quyền, Trưởng phòng Dân tộc thành phố Bạc Liêu.

+ Tháng 6/2014 đến tháng 2/2015: Thành ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường 7, thành phố Bạc Liêu.

+ Tháng 3/2015 đến tháng 3/2020: Thành ủy viên, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Bạc Liêu

+ Tháng 4/2020 đến nay: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu.