SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
9
1
5
3

Thanh tra

 

Địa chỉ: đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0291.3822489

Sơ đồ tổ chức

 Lãnh đạo đơn vị

 

STT

H và tên

Chc v

01

Tô Thành Phương

Chánh Thanh tra

02

Trần Sĩ Em

Phó Chánh Thanh tra

03

Phạm Minh Phương

Phó Chánh Thanh tra