SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
4
1
2

Thanh tra

 

Địa chỉ: đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0291.3822489

Sơ đồ tổ chức

 Lãnh đạo đơn vị

 

 

 

STT

H và tên

Chc v

01

Phạm Minh Phương Phó Chánh Thanh tra

02

Trần Sĩ Em

Phó Chánh Thanh tra