SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
1
5
6
1
7

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA XI NHIỆM KỲ (2015 – 2020)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phan Như Nguyện

UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

2

Trà Văn Bắc

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP

3

Huỳnh Quốc Ca

Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

4

Lê Hoàng Vinh

UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

5

Lâm Bích Niềm

UV BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

6

Phạm Quang Chung

UV BTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố

7

Mai Văn Út Em

UV BTV Thành ủy, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS TP

8

Trần Văn Mậu

UV BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

9

Lê Kim Thúy

UV BTV, Bí thư Đảng ủy phường 3

10

Trương Ngọc Thảo

UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

11

Ngô Hiếu Dân

UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

12

Dương Chí Bình

UV BTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố

13

Nguyễn Hồng Hưng

TUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

14

Lê Hồng Thu

TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

15

Phan Hải Phương

TUV, Chánh Văn phòng Thành ủy

16

Trương Công Điện

TUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

17

Trương Thị Tuyết

TUV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

18

Đoàn Hồng Lĩnh

TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố

19

Lưu Tấn Hóa

TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố

20

Lê Hồng Quân

TUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

21

Châu Văn Mỹ

TUV, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố

22

Trịnh Văn Mễn

TUV, Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường thành phố

23

Nguyễn Quốc Thái

TUV, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố

24

Ngô Yến Nhiên

TUV, Bí thư Thành đoàn

25

Phương Tiến Dũng

TUV, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố

26

 

 

27

Đỗ Ái Lam

TUV, Trưởng phòng LĐ thương binh và XH thành phố

28

Lưu Công Tài

TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố

29

Bùi Đắc Toái

TUV, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế thành phố

30

Nguyễn Quốc Minh

TUV, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố

31

Huỳnh Phương Thanh

TUV, Trưởng Phòng Văn hóa-thông tin thành phố

32

Lê Việt Xô

TUV, Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố

33

Trần Văn Tường

TUV, Phó Trưởng Công an thành phố

34

Nguyễn Thanh Tùng

TUV, Trưởng Phòng Giáo dục-đào tạo thành phố

35

Phan Minh Kha

TUV, Trưởng Phòng Nội vụ thành phố

36

Trương Ngọc Tha

TUV, Bí thư Đảng ủy phường 1

37

Nguyễn Hồng Long

TUV, Bí thư Đảng ủy phường 2

38

Trần Minh Liêm

TUV, Bí thư Đảng ủy phường 5

39

Nguyễn Thanh Sơn

TUV, Bí thư Đảng ủy phường 7

40

Trần Hoàng Khải

TUV, Bí thư Đảng ủy phường Nhà Mát

41

Trần Hồng Thái

TUV, Bí thư Đảng ủy phường 8

42

Trần Thế Hiển

TUV, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Thành

43

Trần Khánh Huân

TUV, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Trạch

44

Trần Ngọc Chiến

TUV, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Trạch Đông