SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
3
0
7

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THÀNH ỦY

 

 

         
 

THƯỜNG TRỰC

THÀNH ỦY

     
         
     

1. Bí thư: Phan Như Nguyện

2. Phó Bí thư TT: Trà Văn Bắc

3. Phó Bí thư: Huỳnh Quốc Ca

 
         
         
         
 

VĂN PHÒNG

THÀNH ỦY

ĐT: 0781.3822754

     
         
     

 

1. Chánh VP: Phan Hải Phương

2. Phó CVP: 

3. Phó CVP: Lý Thị Diệu Bạch

 
         
         
         
 

BAN TỔ CHỨC

ĐT: 0781.3822705

     
         
     

1. Trưởng ban: Lê Kim Thúy

2. Phó ban TT: Trương Công Điện

3. Phó ban: Quách Thúy Hằng

 
         
         
         
 

BAN TUYÊN GIÁO

ĐT: 0781.3822709

     
         
     

1. Trưởng ban: Trương Ngọc Thảo

2. Phó ban: Lâm Bắc Hải

4. Phó ban: Nguyễn Quốc Minh

 
         
         
         
 

BAN DÂN VẬN

ĐT: 0781. 3822663

     
         
     

1. Trưởng ban: Lâm Bích Niềm

2. Phó ban TT: Nguyễn Thanh Bình

3. Phó ban: Trần Thế Hiển

 
         
         
         
 

ỦY BAN KIỂM TRA

ĐT: 0781. 3822490

     
         
     

1. Chủ nhiệm: Trần Văn Mậu

2. Phó Chủ nhiệm: Trương Thị Tuyết

3. Phó Chủ nhiệm: