SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
9
5
4
8
1

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THÀNH ỦY

 

 

         
 

THƯỜNG TRỰC

THÀNH ỦY

     
         
     

1. Bí thư: Phan Như Nguyện

2. Phó Bí thư TT: Trà Văn Bắc

3. Phó Bí thư: Lưu Hoàng Ly

 
         
         
         
 

VĂN PHÒNG

THÀNH ỦY

ĐT: 0781.3822754

     
         
     

 

1. Chánh VP: Phan Hải Phương

2. Phó CVP: Lữ Lâm Thanh Đào

3. Phó CVP: Lý Thị Diệu Bạch

 
         
         
         
 

BAN TỔ CHỨC

ĐT: 0781.3822705

     
         
     

1. Trưởng ban: Ngô Hiếu Dân

2. Phó ban TT: Trương Công Điện

3. Phó ban: Quách Thúy Hằng

 
         
         
         
 

BAN TUYÊN GIÁO

ĐT: 0781.3822709

     
         
     

1. Trưởng ban: Trương Ngọc Thảo

2. Phó ban: Lâm Bắc Hải

4. Phó ban:

 
         
         
         
 

BAN DÂN VẬN

ĐT: 0781. 3822663

     
         
     

1. Trưởng ban: Lâm Bích Niềm

2. Phó ban TT: Trương Quyết Liệt

3. Phó ban: Phương Tiến Dũng

 
         
         
         
 

ỦY BAN KIỂM TRA

ĐT: 0781. 3822490

     
         
     

1. Chủ nhiệm: Trần Văn Mậu

2. Phó Chủ nhiệm: Trương Thị Tuyết

3. Phó Chủ nhiệm: