SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
9
5
4
5
4

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HIỆP THÀNH THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

 

 

1.             Thông tin liên h

    Đa ch: ấp Giồng Nhãn - xã Hiệp Thành - thành phố Bạc Liêu - Bạc Liêu.

    Đin thoi: 0291.3835817.

    Email:

2.             Sơ đồ  tổ chức

 

3.             Lãnh đạo đơn vị

 

 

 

 

 

Trở về

 

STT

H và tên

Chc v

01

Trần Thế Hiển

BT Đng y

02

Trần Văn Sang

PBT Đng y

03

Dương Th An Til

CT. UBND

04

Huỳnh Bảo Trung

PCT. HĐND

05

Trn Thanh Hi

PCT. UBND

05

Nguyễn Thị Xuân Quyên

PCT. UBND