SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
2
0
5

Y BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 2 THÀNH PH BC LIÊU

 

 

1.                Thông tin liên h

   - Đa ch: khóm 1 - Nguyn Th Minh Khai - phường 2 - thành ph Bc Liêu - Bc Liêu.

   - Đin thoi: 0291.3822462

   - Email:

2.                   Sơ đồ tổ chức

 

3.                   Lãnh đạo đơn vị

 

STT

H và tên

Chc v

01

Nguyễn Thanh Tùng

Bí thư

02

Lê Chí Hưởng

Phó Bí thư

03

Mai Hải Dương

Chủ tịch UBND

04

Liêu Hoàng Vinh

PCT. UBND

05

Huỳnh Thị Kiều Linh

PCT. UBND

06

Nguyễn T Châu Thanh Loan

PCT HĐND

07

Phan Phương Thảo

Chỉ huy trưởng QS

 

 

 

 

Trở về