SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
6
8
2
6
2

Y BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3 THÀNH PH BC LIÊU

 

 

1.                   Thông tin liên h

     - Đa ch: S 05, đường 30/4 - phường 3 - thành ph Bc Liêu - Bc Liêu.

                    - Đin thoi: 02913.822463 - 02913.500986

                    - Email:

2.                   Sơ đồ tổ chức

 

3.                   Lãnh đạo đơn vị

 

STT

H và tên

Chc v

01

Ngô Hiếu Dân

Bí thư

02

Phạm Vân Phi

Phó Bí thư

03

Phan Thanh Vũ

Chủ tịch UBND

04

Tô Yến Anh

PCT. UBND

05

Triệu Minh Tứ

PCT. UBND

06

Nguyễn Thị Diễm Kiều

PCT HĐND

 

 

 

Trở về