SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
4
8
6

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NHÀ MÁT THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

 

 

 

1.            Thông tin liên h

- Đa ch: Cao Văn Lu - khóm Đu L A - phưng Nhà Mát - thành ph Bc Liêu - tnh Bc Liêu.               

- Đin thoi: 0291.3835817

- Email:

2.            Sơ đ t ch

 

3.              Lãnh đo đơn v

 

STT

H và tên

Chc v

01

Trần Hoàng Khải

Bí thư

02

Lưu Thin Thanh

Phó Bí thư, CT HĐND

03

Nguyễn Văn Hưởng

CT. UBND

04

Võ Văn Vũ

PCT. UBND  (ph trách kinh tế)

05

Ngô Thị Bích Loan

PCT. UBND (ph trách VH –XH)

06

Huỳnh Thanh Triều

PCT HĐND

Trở về