SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
2
6
4
2
5
Văn bản chỉ đạo của thành phố Bạc Liêu 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số 27/KH-UBND 07/03/2019 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh đối với thủy sản và gia súc, gia cầm năm 2019 trên địa bàn hành phố Bạc Liêu
Số 26/KH-BCĐ 05/03/2019 Kế hoạch thực hiện Chương trình Việc làm - Giảm nghèo năm 2019
Số 25/KH-UBND 05/03/2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy ở khu dân cư
Số 07/KH-BATGT 05/03/2019 Kế hoạch năm an toàn giao thông 2019
Số 23/KH-BCĐ 01/03/2019 Kế hoạch công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Số 22/KH-BCĐ 01/03/2019 Kế hoạch công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Số 17/KH-UBND 26/02/2019 Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 15/KH-UBND 20/02/2019 Kế hoạch tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019
Số 14/KH-UBND 20/02/2019 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Số 12/KH-TBBV 29/01/2019 Kế hoạch về việc thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, bình ổn giá cả và vệ sinh ATTP mừng Đảng – mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019
Số 09/KH-UBND 24/01/2019 Kế hoạch rà soát văn bản vi phạm pháp luật của HĐND, UBND thành phố Bạc Liêu năm 2019
Số 07/KH-TBBV 21/01/2019 Kế hoạch đảm bảo ANTT các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 05/KH-UBND 17/01/2019 Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018
Số 04/KH-UBND 14/01/2019 Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019
Số 03/KH-TB 14/01/2019 Kế hoạch tổ chức Hội xuân với chủ đề “Chợ quê ngày Tết” thành phố Bạc Liêu năm 2019
Số 02/KH-TB 14/01/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, chính sách xã hội mừng Đảng – mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019
Số 01/KH-BCĐ 11/01/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 142/KH-UBND 20/12/2018 Kế hoạch vận động Quỹ an sinh xã hội thành phố Bạc Liêu và tổ chức đêm văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ hợi 2019 - Tri ân những tấm lòng vàng
Số 139/KH-UBND 11/12/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, giai đoạn 2018 - 2025"
Số 138/KH-UBND 30/11/2018 Kế hoạch thực hiện Nhị quyết số 128/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ và Chương trình số 28/TTr-TU ngày 24/7/2018 của BCH Đảng bộ Tỉnh khóa (XV) về cải cách chính sách BHXH
Số 137/KH-UBND 30/11/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH
Số 136/KH-UBND 30/11/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố
Số 134/KH-UBND 28/11/2018 Kế hoạch thực hiện Dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người trên địa bàn thành phố Bạc Liêu"
Số 133/KH-UBND 27/11/2018 Kế hoạch phát động phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 132/KH-BCĐ 22/11/2018 Kế hoạch công tác lập bảng kê hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 131/KH-UBND 20/11/2018 Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/ADIS năm 2018 (từ ngày 10/11 - 10/12/2018)
Số 119/KH-UBND 02/10/2018 Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu về tăng cường quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 118/KH-UBND 02/10/2018 Kế hoạch hành động năm doanh nghiệp 2018 và phát triển doanh nghiệp 2018 - 2020
Số 117/KH-UBND 25/09/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 114/KH-UBND 18/09/2018 Kế hoạch nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu năm 2018
Số 113/KH-UBND 18/09/2018 Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi năm 2018
Số 112/KH-UBND 12/09/2018 Kế hoạch vận động nhân dân lắp đặt song chắn rác tại các cửa thu nước trên các tuyến đường nội ô thành phố Bạc Liêu
Số 111/KH-UBND 11/09/2018 Kế hoạch triển khai kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018
Số 110/KH-UBND 11/09/2018 Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2018
Số 109/KH-UBND 10/09/2018 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 04/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng các lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo trả về trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 106/KH-UBND 31/08/2018 Kế hoạch về việc xây dựng phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 105/KH-UBND 17/08/2018 Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu năm 2018
Số 104/KH-UBND 14/08/2018 Kế hoạch vận động dụng cụ học tập giúp học sinh nghèo đầu năm học 2018 - 2019
Số 102/KH-UBND 06/08/2018 Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên dịa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2018
Số 99/KH-UBND 02/08/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" năm 2018
Số 101/KH-UBND 02/08/2018 Kế hoạch lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2018 - 2020
Số 98/KH-UBND 30/07/2018 Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019
Số 95/KH-UBND 12/07/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và Pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 94/KH-UBND 12/07/2018 Kế hoạch Cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính năm 2018 và những năm tiếp theo
Số 93/KH-UBND 11/07/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018)
Số 92/KH-UBND 11/07/2018 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2018
Số 91/KH-UBND 06/07/2018 Kế hoạch thực hiện Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2018 và những năm tiếp theo
Số 90/KH-UBND 05/07/2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố năm 2018 - "Năm Dân vận chính quyền"
Số 89/KH-UBND 02/07/2018 Kế hoạch tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2018 - 2020
Số 88/KH-UBND 26/06/2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố Bạc Liêu năm 2018
Số 87/KK-BCĐ 25/06/2018 Kế hoạch thực hiện "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2018
Số 85/KH-UBND 22/06/2018 Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; phòng chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020
Số 84/KH-UBND 18/06/2018 Kế hoạch tổ chức Mittinh hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2018
Số 83/KH-UBND 18/06/2018 Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016 đến năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 82/KH-UBND 13/06/2018 Kế hoạch tiếp nhận, phân phối và hướng dẫn hỗ trợ hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia phòng, chống dịch bệnh tôm nuôi năm 2018 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 72/KH-UBND 29/05/2018 Kế hoạch triển khai "Thàng hành động vì trẻ em" thành phố Bạc Liêu năm 2018
Số 70/KH-BCTNCT 25/05/2018 Kế hoạch thực hiện "Tháng hành đồng vì Người cao tuổi Việt Nam" trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 68/KH-UBND 25/05/2018 Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2018
Số 67/Kh-UBND 24/05/2018 Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 05/6/2018, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới 08/6/2018 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 66/KH-UBND 21/05/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 63/KH-UBND 14/05/2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động du lịch năm 2018
Số 62/KH-UBND 11/05/2018 Kế hoạch về việc phát hành vé số kiến thiết qây Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Bạc Liêu năm 2018
Số 60/KH-UBND 11/05/2018 Kế hoạch triển khai Luật thi hành Cảnh vệ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 59/KH-UBND 08/05/2018 Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật thành phố Bạc Liêu năm 2018
Số 78/QĐ-UBND 04/05/2018 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng năm 2018 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 77/QĐ-UBND 04/05/2018 Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2018
Số 76/QĐ-UBND 04/05/2018 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2018
Số 57/KH-UBND 24/04/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án "Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Số 56/KH-BCĐ 24/04/2018 Kế hoạch triển khai phong trào vệ sinh yêu nước và nâng cao sức khỏe nhân dân thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2018 - 2021
Số 54/KH-UBND 23/04/2018 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỹ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, CCVC và CBCS lực lượng vũ tran
1
2 3 4 5
Trang tiếp theo Trang cuối