SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
3
7
8
0
3
Văn bản chỉ đạo của thành phố Bạc Liêu 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số 67/KH-UBND 22/04/2019 Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2019
Số 66/KH-UBND 22/04/2019 Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính thành phố Bạc Liêu năm 2019
Số 65/KH-UBND 22/04/2019 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 121/QD-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 64/KH-UBND 16/04/2019 Kế hoạch thực hiện Đề án về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng thành phố Bạc Liêu năm 2019
Số 63/KH-UBND 16/04/2019 Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật thành phố Bạc Liêu năm 2019
Số 62/KH-BCĐ 16/04/2019 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2019
Số 61/KH-BCĐ 16/04/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019
Số 60/KH-BCĐ 16/04/2019 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019
Số 59/KH-BCĐ 16/04/2019 Kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019
Số 58/KH-BCĐ 12/04/2019 Kế hoạch thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019
Số 56/KH-UBND 11/04/2019 Kế hoạch tổ chức công tác ra quân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 55/KH-BCĐ 10/04/2019 Kế hoạch thực hiện trật tự đô thị và xây dựng tuyến đường kiểu mẫu năm 2019
Số 54/KH-BCĐ 05/04/2019 Kế hoạch rà soát, thu thập thông tin Cung - Cầu lao động năm 2019 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 53/KH-BCĐ 03/04/2019 Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019
Số 51/KH-UBND 29/03/2019 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2019
Số 50/KH-BCĐ 29/03/2019 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động du lịch năm 2019
Số 48/KH-UBND 29/03/2019 Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019
Số 47/KH-UBND 27/03/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2019
Số 46/KH-UBND 26/03/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 49/KH-UBND 25/03/2019 Kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019
Số 45/KH-BCĐ 22/03/2019 Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân Tổng điều ta dân số và nhà ở năm 2019
Số 43/KH-UBND 20/03/2019 Kế hoạch Thông tin đối ngoại thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2019 - 2020
Số 42/KH-UBND 20/03/2019 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người người lao động trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2019
Số 41/KH-UBND 20/03/2019 Kế hoạch thực hiện Chương trình số 25-CTr/TU ngày 28/01/2019 của BCH Đảng bộ thành phố (khóa XI) thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 40/KH-UBND 20/03/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyêt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 39/KH-UBND 20/03/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn thành phố
Số 38/KH-UBND 20/03/2019 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019
36/KH-UBND 19/03/2019 Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 35/KH-UBND 18/03/2019 Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH" thành phố Bạc Liêu năm 2018
Số 33/KH-UBND 15/03/2019 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 32/KH-BCĐ 15/03/2019 Kế hoạch thi đua tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Số 30/KH-UBND 15/03/2019 Kế hoạch sản xuất năm 2019 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 29/KH-UBND 14/03/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số: 04/CT-UBND ngày 12/02/2019 của UBND tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện nhằm phát triển kinh tê - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh trong năm 2019
Số 28/KH-UBND 14/03/2019 Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống bạo lực học đường và vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục, lớp độc lập trên địa bàn thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2019 - 2021
Số 27/KH-UBND 07/03/2019 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh đối với thủy sản và gia súc, gia cầm năm 2019 trên địa bàn hành phố Bạc Liêu
Số 26/KH-BCĐ 05/03/2019 Kế hoạch thực hiện Chương trình Việc làm - Giảm nghèo năm 2019
Số 25/KH-UBND 05/03/2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy ở khu dân cư
Số 07/KH-BATGT 05/03/2019 Kế hoạch năm an toàn giao thông 2019
Số 23/KH-BCĐ 01/03/2019 Kế hoạch công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Số 22/KH-BCĐ 01/03/2019 Kế hoạch công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Số 17/KH-UBND 26/02/2019 Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 15/KH-UBND 20/02/2019 Kế hoạch tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019
Số 14/KH-UBND 20/02/2019 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Số 12/KH-TBBV 29/01/2019 Kế hoạch về việc thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, bình ổn giá cả và vệ sinh ATTP mừng Đảng – mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019
Số 09/KH-UBND 24/01/2019 Kế hoạch rà soát văn bản vi phạm pháp luật của HĐND, UBND thành phố Bạc Liêu năm 2019
Số 07/KH-TBBV 21/01/2019 Kế hoạch đảm bảo ANTT các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 05/KH-UBND 17/01/2019 Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018
Số 04/KH-UBND 14/01/2019 Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019
Số 03/KH-TB 14/01/2019 Kế hoạch tổ chức Hội xuân với chủ đề “Chợ quê ngày Tết” thành phố Bạc Liêu năm 2019
Số 02/KH-TB 14/01/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, chính sách xã hội mừng Đảng – mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019
Số 01/KH-BCĐ 11/01/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 142/KH-UBND 20/12/2018 Kế hoạch vận động Quỹ an sinh xã hội thành phố Bạc Liêu và tổ chức đêm văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ hợi 2019 - Tri ân những tấm lòng vàng
Số 139/KH-UBND 11/12/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, giai đoạn 2018 - 2025"
Số 138/KH-UBND 30/11/2018 Kế hoạch thực hiện Nhị quyết số 128/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ và Chương trình số 28/TTr-TU ngày 24/7/2018 của BCH Đảng bộ Tỉnh khóa (XV) về cải cách chính sách BHXH
Số 137/KH-UBND 30/11/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH
Số 136/KH-UBND 30/11/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố
Số 134/KH-UBND 28/11/2018 Kế hoạch thực hiện Dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người trên địa bàn thành phố Bạc Liêu"
Số 133/KH-UBND 27/11/2018 Kế hoạch phát động phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 132/KH-BCĐ 22/11/2018 Kế hoạch công tác lập bảng kê hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 131/KH-UBND 20/11/2018 Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/ADIS năm 2018 (từ ngày 10/11 - 10/12/2018)
Số 119/KH-UBND 02/10/2018 Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu về tăng cường quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 118/KH-UBND 02/10/2018 Kế hoạch hành động năm doanh nghiệp 2018 và phát triển doanh nghiệp 2018 - 2020
Số 117/KH-UBND 25/09/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 114/KH-UBND 18/09/2018 Kế hoạch nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu năm 2018
Số 113/KH-UBND 18/09/2018 Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi năm 2018
Số 112/KH-UBND 12/09/2018 Kế hoạch vận động nhân dân lắp đặt song chắn rác tại các cửa thu nước trên các tuyến đường nội ô thành phố Bạc Liêu
Số 111/KH-UBND 11/09/2018 Kế hoạch triển khai kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018
Số 110/KH-UBND 11/09/2018 Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2018
Số 109/KH-UBND 10/09/2018 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 04/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng các lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo trả về trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Số 106/KH-UBND 31/08/2018 Kế hoạch về việc xây dựng phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
1
2 3 4 5
Trang tiếp theo Trang cuối