SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
6
4
1
2
9
Thông báo Thứ Sáu, 14/06/2019, 16:25

Tổ chức thi thăng hạng chức danh biên tập viên, phóng viên năm 2019

Thi thăng hạng chức danh biên tập viên hạng III, phóng viên hạng III lên chức danh biên tập viên hạng II, phóng viên hạng II năm 2019 trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Đối tượng dự thi: Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng III, mã số V.11.01.03; phóng viên hạng III, mã số V.11.02.06 hiện đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh biên tập viên hạng II, phóng viên hạng II quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT/BTTTT-BNV.

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi

1. Cơ quan sử dụng, quản lý viên chức có nhu cầu và cử tham gia dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức biên tập viên hạng II, phóng viên hạng II, đã được bổ nhiệm vào ngạch phóng viên, biên tập viên theo quy định.

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 3 năm liên tục gần nhất (2016, 2017, 2018) và tới thời điểm được cử dự thi; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc không đang trong thời gian cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật.

3. Có trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT/BTTTT-BNV.

Với 02 vòng thi: Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy; Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm: Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng II, phóng viên hạng II; bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BNV, có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc sử dụng viên chức; bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức; bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu chức danh nghề nghiệp được cơ quan có thẩm quyền công chức, chứng thực; bản kê khai các công trình nghiên cứu khoa học, đề tài, bài báo khoa học có xác nhận của thủ trưởng đơn vị quản lý (kèm theo bản sao các quyết định, biên bản nghiệm thu  được cơ quan có thẩm quyền chứng thực).

Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi được lập thành 02 bộ, bỏ vào một bì đựng riêng có kích thước 250 x 340 x 5 mm theo quy định tại Điểm a khoản 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Thời gian gửi hồ sơ về Sở Nội vụ tỉnh chậm nhất đến ngày 17/6/2019 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời gian quy định.

                                                                                                                        M. NƯƠNG

 


Số lượt người xem: 446 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày