SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
7
7
4
4
9
Thông báo Thứ Tư, 26/10/2011, 13:50

Thông báo xét chuyển loại viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo và viên chức sự nghiệp khác năm 2011

          Căn cứ Kế hoạch xét chuyển loại viên chức sự nghiệp thuộc UBND thành phố và viên chức sự nghiệp Giáo dục năm 2011 đã được Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu phê duyệt tại Công văn số 587/SNV-CBCCVC ngày 24 tháng 10 năm 2011;

 

          Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu thông báo tổ chức xét chuyển loại viên chức sự nghiệp thuộc UBND thành phố và viên chức sự nghiệp Giáo dục năm 2011 như sau :

 
          I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:
 
          1. Về hình thức chuyển loại: Việc chuyển loại đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và viên chức sự nghiệp Giáo dục được thực hiện bằng hình thức xét chuyển.
 
          2. Về đối tượng xét chuyển: Là viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và viên chức sự nghiệp Giáo dục đang xếp ở ngạch nhân viên, cán sự và tương đương được cơ quan, đơn vị cử đi học, nâng cao trình độ và được cấp bằng tốt nghiệp phù hợp với công việc đang đảm nhiệm, được cơ quan, đơn vị bố trí vào làm việc phù hợp với trình độ đào tạo chuyên môn và nhu cầu sử dụng của cơ quan, đơn vị. Đồng thời đạt đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
 
          3. Điều kiện và tiêu chuẩn xét chuyển:
 
          3.1. Điều kiện: Cán bộ, viên chức có đủ điều kiện sau đây thì được xem xét để xét chuyển:
          - Cơ quan, đơn vị có vị trí nhu cầu công việc;
          - Được bố trí làm đúng ngành nghề đào tạo;
          - Không trong thời gian thi hành kỷ luật;
          - Thời gian thâm niên mỗi trường hợp khi xét chuyển loại như sau:
                    + Viên chức loại C1 chuyển sang viên chức loại B phải có thời gian làm việc liên tục ở vị trí viên chức loại C1 là 3 năm (đủ 36 tháng).
                    + Viên chức loại B chuyển sang viên chức loại A0 và A1 phải có thời gian làm việc liên tục ở vị trí viên chức loại B là 3 năm (đủ 36 tháng).
                    + Viên chức loại A0 chuyển sang viên chức loại A1 phải có thời gian làm việc liên tục ở vị trí viên chức loại A0 là 3 năm (đủ 36 tháng).
                    + Viên chức loại C chuyển sang viên chức loại A phải có thời gian làm việc liên tục ở vị trí viên chức loại C là 5 năm (đủ 60 tháng).
          - Đạt yêu cầu trình độ quy định tại tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch đề nghị chuyển xếp;
          - Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất;
          - Hoàn thành tốt nghĩa vụ cán bộ, công chức quy định tại Luật cán bộ, công chức và các quy định khác của pháp luật.
 
          3.2. Tiêu chuẩn cụ thể để xét chuyển loại: Căn cứ tiêu chuẩn nghiệp vụ của Bộ Nội vụ và các Bộ chuyên ngành quản lý ngạch công chức, viên chức để xét chuyển loại.
 
          a- Đối với ngạch nhân viên lên ngạch cán sự hoặc tương đương:
          - Là viên chức đã qua tuyển dụng vào biên chế và được bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức sự nghiệp;
          - Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp;
          - Đã qua lớp bồi dưỡng QLNN hoặc lớp bồi dưỡng quản lý chuyên ngành từ 01 tháng trở lên;
          - Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A;
          - Chứng chỉ tin học văn phòng trở lên;
          (Các ngạch khác thực hiện theo tiêu chuẩn và điều kiện quy định của cơ quan chuyên ngành quản lý ngạch viên chức và Bộ Nội vụ).
          * Lưu ý : Đối với giáo viên bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở không bắt buộc phải có QLNN, chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học.
 
          b. Đối với ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương:
          - Là viên chức đã qua tuyển dụng vào biên chế và được bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức sự nghiệp;
          - Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên nghiệp;
          - Đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN chương trình chuyên viên;
          - Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B;
          - Chứng chỉ tin học văn phòng trở lên;
          (Các ngạch khác thực hiện theo tiêu chuẩn và điều kiện quy định của cơ quan chuyên ngành quản lý ngạch viên chức và Bộ Nội vụ).
         * Lưu ý : Đối với giáo viên bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở không bắt buộc phải có QLNN, chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học.
 
          4. Hồ sơ xét chuyển loại gồm:
          - Đơn xin dự xét chuyển loại viên chức (theo mẫu);
          - Bản khai lý lịch khoa học (theo mẫu);
          - Các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với ngạch đề nghị xét chuyển (văn bằng chứng chỉ phải được thủ trưởng cơ quan xác nhận);
          - Bản đánh giá, nhận xét của cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng viên chức (thể hiện 03 năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ);
          - Quyết định lương hiện hưởng và Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch viên chức.
 
          II- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 
          1. Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố: Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ cơ cấu viên chức hiện có và nhu cầu cần chuyển loại viên chức năm 2011, lập danh sách tổng hợp (theo mẫu, kèm theo hồ sơ cá nhân và tờ trình đề nghị xét chuyển loại của đơn vị) gửi về Hội đồng xét chuyển loại viên chức (địa điểm tại phòng Nội vụ thành phố Bạc Liêu) trước ngày 04 tháng 11 năm 2011, quá thời hạn nêu trên, Hội đồng xét chuyển loại viên chức không tiếp nhận hồ sơ và coi như đơn vị đó không có nhu cầu xét chuyển loại viên chức năm 2011.
 
          2. Đối với đơn vị sự nghiệp Giáo dục: Giao cho Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố thông báo đến các đơn vị sự nghiệp Giáo dục trực thuộc, tiến hành thu nhận hồ sơ và lập danh sách tổng hợp (theo mẫu, kèm theo hồ sơ cá nhân và tờ trình đề nghị xét chuyển loại của đơn vị) gửi về Hội đồng xét chuyển loại viên chức (địa điểm tại phòng Nội vụ thành phố Bạc Liêu) trước ngày 04 tháng 11 năm 2011, quá thời hạn nêu trên, Hội đồng xét chuyển loại viên chức không tiếp nhận hồ sơ và coi như đơn vị đó không có nhu cầu xét chuyển loại viên chức năm 2011.
 

          Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố thực hiện theo đúng quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và sớm hoàn thành hồ sơ gửi về Hội đồng xét chuyển loại đúng thời gian quy định./.


Số lượt người xem: 3647 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày