SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
7
7
5
1
1
Thông báo Thứ Năm, 29/12/2011, 15:20

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2012 và treo cờ Tổ quốc

 

          Thực hiện thông báo số 46/TB-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2012 và treo cờ Tổ quốc;

          Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu thông báo đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2012 và treo cờ Tổ quốc như sau:

          1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị được nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày - ngày 01 tháng 01 năm 2012; nhưng do ngày 01 tháng 01 năm 2012 trùng vào ngày nghỉ (Chủ nhật) nên được bố trí nghỉ bù như sau:

          - Đối với cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ một tuần làm việc 40 giờ trong 05 ngày thì được nghỉ bù 01 ngày, là ngày 02 tháng 01 năm 2012 (Thứ Hai);

          - Đối với cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ một tuần làm việc 44 giờ trong 5,5 ngày thì được nghỉ bù nửa ngày, là buổi sáng ngày 02 tháng 01 năm 2012 (Thứ Hai);

          - Đối với cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ một tuần làm việc 48 giờ trong 06 ngày thì không được nghỉ bù.

          2. Tất cả các cơ quan, đơn vị và hộ nhân dân thực hiện việc treo cờ Tổ quốc, bắt đầu từ 05 giờ đến 22 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

          3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân công cán bộ, công chức, viên chức trực cơ quan xuyên suốt (24/24) trong thời gian nghỉ Tết để đảm bảo yêu cầu quản lý, bảo vệ tài sản và xử lý kịp thời các thông tin, công việc đột xuất phát sinh trong thời gian này.

          Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung thông báo này./.


Số lượt người xem: 1972 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày