SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
7
7
4
7
8
Thông báo Thứ Sáu, 26/10/2012, 07:00

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc nhân ngày bầu cử Trưởng khóm, Trưởng ấp (ngày 28 tháng 10 năm 2012)

Thực hiện công văn số 2754/UBND-NCPC ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc chỉ đạo công tác bầu cử Trưởng khóm, ấp nhiệm kỳ 2012-2015 và kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu về việc chỉ đạo bầu cử Trưởng khóm, Trưởng ấp năm 2012.

 

          Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu thông báo đến Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan, xí nghiệp, trường học, Ủy ban nhân dân các phường, xã thuộc thành phố Bạc Liêu thực hiện treo cờ Tổ quốc nhân ngày bầu cử Trưởng khóm, ấp, cụ thể như sau:

          1. Tất cả các cơ quan Đảng, đoàn thể, nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, các doanh nghiệp và hộ dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc trong 02 ngày, bắt đầu từ 06 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2012 đến 18 giờ ngày 28 tháng 10 năm 2012.

          2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã chỉ đạo tăng cường công tác vệ sinh môi trường sạch đẹp, treo cờ, băng rol tại trụ sở cơ quan và trên các tuyến đường thuộc địa bàn mình quản lý. Thực hiện việc treo cờ đúng quy định, thay những cờ cũ, cờ phai màu bằng cờ mới để tạo vẻ mỹ quan, trân trọng.

          * Lưu ý: Các đơn vị phường, xã cần kiểm tra và tổ chức thực hiện nghiêm túc công văn số 16/UBND-TH ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu về chấn chỉnh việc treo cờ nhân các dịp lễ, tết.

          Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung thông báo này./.


Số lượt người xem: 1586 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày