Modify settings and columns

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
6
6
4
7
0
Sử dụng danh sách Bài đăng cho các bài đăng trong blog này.
  
Xem: 
< Tháng Tư 2020 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 30 
  Bộ Y tế hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách, phòng chống bệnh COVID-19 cho người dân và cộng đồng
  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 2: vận động Tịnh xá Ngọc Liên quyên góp gạo và khẩu trang vải để cấp phát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường
  Quyết định về việc công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực Côn nghiệp địa phương; Lưu thông hàng hóa trong nước và Kinh doanh phí
  Góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình và vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 31 
  Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức cây trồng, vật nuôi và đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
  Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế mua tích trữ lương thực, thực phẩm phòng, chống dịch Covid - 19
  Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ 1/4 trên phạm vi toàn quốc
 1 
  Quyết định công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý của BHXH tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
  Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với 5 thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống dịch COVID-19
  Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19
 2 
 3 
 4 
  Hỗ trợ người bán vé số vơi đi khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn phường 3
 5 
 6 
  Quyết định công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư)
  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức tiếp nhận ủng hộ nguồn lực để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19
  Ngành giáo dục thành phố hỗ trợ 226 triệu cho công tác phòng chống dịch bệnh covid - 19
 7 
  Phòng Văn hóa và Thông tin trao con giống hỗ trợ, giúp đỡ hộ cận nghèo trên địa bàn xã Hiệp Thành
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 1 
 2 
 3