SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
7
3
7
Tin tức sự kiện Thứ Hai, 27/05/2019, 07:35

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn thành phố năm 2019

Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử, tinh hoa độc đáo của dân tộc và phát triển rộng khắp phong trào đờn ca tài tử, có chiều sâu ở cơ sở; đồng thời góp phần thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 21/5/2019 về thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn năm 2019.

Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ nói riêng bằng nhiều hình thức phù hợp.

Rà soát, xét chọn các CLB Đờn ca tài tử (CLB) khó khăn về trang thiết bị (ưu tiên các câu lạc bộ đờn ca tài tử tại địa bàn có điểm du lịch) đề xuất tỉnh hỗ trợ để duy trì hoạt động và sinh hoạt; cung cấp tài liệu về đờn ca tài tử cho các CLB và Ban chủ nhiệm khóm, ấp văn hóa.

Rà soát, thống kê đội ngũ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ; hướng dẫn hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân nhân dân và tuyên dương Nghệ nhân tiêu biểu cấp tỉnh. Đồng thời đề xuất tỉnh h trợ cho các nghệ nhân gặp khó khăn và đào tạo lực lượng kế thừa vào CLB ở cơ sở.

Tổ chức hướng dẫn, đưa nghệ thuật đờn ca tài tử vào chương trình giảng dạy, chương trình ngoại khóa của các trường trung học cơ sở, giúp cho học sinh tiếp cận, làm quen với loại hình nghệ thuật này như: hát bài “Dạ cổ hoài lang”, một số bài bản vắn, nhẹ nhàng, làn điệu vui tươi, khuyến khích tuổi trẻ, tham gia luyện tập các bài bản tài tử mới sáng tác, các bài bản tài tử có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước và con  người Bạc Liêu. Xây dựng kế hoạch mở lớp hướng dẫn ca 20 bản tổ đờn ca tài tử cho cán bộ phụ trách văn hóa – xã hội; giáo viên các Trường THPT, Trường THCS; đoàn viên, thanh niên.

Duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt câu lạc bộ đờn ca tài tử thành phố và các câu lạc bộ đờn ca tài tử ở cơ sở đã được thành lập. Khuyến khích, vận động các câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt tại các thiết chế văn hóa xã, nhà văn hóa khóm, ấp.  Thường xuyên tổ chức giao lưu đờn ca tài tử giữa các CLB phường, xã; tổ chức liên hoan đờn ca tài tử thành phố.

Gắn các hoạt động bảo tồn và phát triển phong trào đờn ca tài tử với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của thành phố và phường, xã. Khuyến khích, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia sinh hoạt đờn ca tài tử tại cộng đồng dân cư, làm cho đời sống tinh thần của người dân ngày càng phong phú, từng bước nâng cao giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử gắn với nét đẹp văn hóa sinh hoạt của người dân. Xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khóm, ấp, phường, xã.

                                                                                    M. NƯƠNG

 


Số lượt người xem: 79 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)