SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
4
5
5
7
4
Tiêu điểm Thứ Tư, 26/02/2020, 15:40

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Sáng ngày 26/02/2020, Thành ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động quần chúng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đ/c Phan Như Nguyện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Bạc Liêu chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, các cấp ủy, chính quyền thành phố Bạc Liêu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền MTTQ và các đoàn thể thể tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, hiệu quả.

Cụ thể, các cấp ủy từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ các chủ trương Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiếp tục triển khai thực hiện tốt, ngay từ đầu năm Thành ủy đã tổ chức hội nghị triển khai học tập Chuyên đề năm 2019 với Chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục triển khai Quy định số 02-QĐ/TU ngày 23/10/2018 của BTV Thành ủy về chuẩn mực đạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình 20-CTr\TU, ngày 30/3/2018 thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng, BTV Thành ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; thành lập 03 Tiểu ban: văn kiện, nhân sự và phục vụ để tổ chức thực hiện công tác Đại hội Đảng các cấp trong thành phố. Thành phố chọn Đảng bộ phường 3 làm Đại hội điểm cấp cơ sở, thời gian tổ chức đại hội và tháng 3/2020; các chi bộ, đảng bộ cơ sở còn lại tổ chức hoàn thành trước ngày 20/4/2020.

Đẩy mạnh sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ được quan tâm thực hiện. Công tác đánh giá, phân loại cán bộ đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đúng quy định, năm 2019 có 13 tập thể hoàn thành xuất sắc, 34 tập thể hoàn thành tốt và 08 tập thể hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và thực hiện phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng, trong năm phát triển mới 65 đảng viên, đạt 108% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ thành phố đến nay là 3.998 đảng viên.

Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm ở những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; việc kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, việc giải quyết đơn tố cáo có liên quan đến đảng viên được cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời. Từ đó, chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển KT-XH của thành phố.

Năm 2020 với phương châm hành động là “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cươn, trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả”, Thành ủy Bạc Liêu xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: Tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền trong công tác quản lý, đánh giá, phân loại cán bộ, bố trí sử dụng cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị mình. Chỉ đạo tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và đại hội Đản bộ thành phố Bạc Liêu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tổ chức triển khai quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị. Tiếp tục phát động sâu rộng nhiều phong trào hành động thiết thực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn thành phố….

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Bí thư Thành ủy nhấn mạnh trong năm 2020 thành phố có 02 nhiệm vụ rất lớn đó là chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp của thành phố; chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đ/c Bí thư Thành ủy đề nghị trong thời gian tới các ngành, các cấp cần quan tâm thực hiện các vấn đề sau: về công tác chính trị tư tưởng gắn với công tác tuyên truyền vận động quần chúng; kiện toàn tổ chức bộ máy để phát huy hiệu lực, hiểu quả của từng cơ quan đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát; công tác về an ninh trật tự và công tác cải cách hành chính.

Dịp này, BTV Thành ủy khen thưởng cho 03 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu 05 năm liền (năm 2015 – 2019); 02 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu năm 2019 và 12 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (năm 2015 – 2019).

Lãnh đạo thành phố tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích

B.Lộc

 


Số lượt người xem: 385 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày