SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
3
6
0
Tin tức về cải cách Thủ tục hành chính Thứ Tư, 01/07/2020, 08:45

Hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 về ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.

Trong quý II năm 2020, UBND thành phố đã tích cực chỉ đạo các ngành, các cấp thuộc thành phố triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đặc biệt giao trách nhiệm cho người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị, trong đó chỉ đạo cán bộ kiểm soát thủ tục hành chính thường xuyên cập nhật kịp thời các Quyết định của UBND tỉnh về công bố, bãi bỏ thủ tục hành chính và các văn bản quy định có liên quan thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã.

Đồng thời, kịp thời ban hành 04 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các quyết định của UBND tỉnh và cập nhật niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố và phường, xã. Tại Trung tâm hành chính công thành phố đã công khai đầy đủ thủ tục hành chính hiện tại là 219 thủ tục trên các lĩnh vực: đất đai, thuế, xây dựng, tư pháp, thuế...và các biểu mẫu, tờ khai, các mức thu phí, lệ phí và thực hiện việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc của các đơn vị. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố nhưng không tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công thành phố là 07 thủ tục. Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã là 139 thủ tục (có 02 thủ tục liên thông).

Trong quý II, tổng số hồ sơ cấp thành phố đã tiếp nhận 1.628 hồ sơ, đã giải quyết 1.543 hồ sơ (đạt 95%), đang giải quyết 89 hồ sơ; cấp phường, xã tiếp nhận 4.644 hồ sơ, đã giải quyết 4.600 hồ sơ (đạt 99,1%), đang giải quyết 44 hồ sơ.

Thực hiện tốt việc đăng ký tài khoản cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hiện có 107 cá nhân được đăng ký tài khoản cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Về kết quả xử lý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với thủ tục hành chính, từ đầu năm đến nay, thành phố chưa nhận được ý kiến phản ánh của người dân và doanh nghiệp phản ánh bằng phiếu về nội dung giải quyết thủ tục hành chính.

M. NƯƠNG

 


Số lượt người xem: 129 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày