SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
6
7
7
1
9
Văn hóa - xã hội Thứ Ba, 01/10/2019, 10:40

Đẩy mạnh công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020

Sau thời gian thực hiện kế hoạch 115 ngày 24/10/2017 của UBND thành phố Bạc Liêu về thực hiện Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020”, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 đã làm tốt vai trò tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và các phòng ban, tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện có hiệu quả việc chuyển hóa địa bàn

Hiện có 02/02 xã được công nhận chuyển hóa đạt, tình hình chính trị được bảo đảm ổn định, kiềm chế gia tăng tội phạm, một số loại tội phạm có xu hướng giảm, công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ tốt cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên trong thời gian qua vẫn còn tồn tại, hạn chế, đó là việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chưa sát với tình hình, chưa thực hiện thường xuyên. Cấp ủy, chính quyền một số nơi chỉ đạo chưa sâu sát, chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của các ngành, các cấp trong chuyển hóa địa bàn, lực lượng công an chưa phát huy tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn đôn đốc việc thực hiện. Trong giải quyết các vụ việc nổi lên còn thụ động, hiệu quả chưa cao; năng lực trình độ chuyên môn của lực lượng chuyên trách còn hạn chế; cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác chiến đấu còn gặp nhiều khó khăn.

Trong thời gian tới, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và trật tự an toàn xã hội sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, do đó công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội cần chuyển biến mạnh mẽ hơn. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quan tâm hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển hóa địa bàn trọng điểm, đồng thời phát huy tốt vai trò của BCĐ 138 các cấp.

Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở như Hội đồng bảo vệ an ninh, trật tự; Ban Bảo vệ an ninh, trật tự; lực lượng Công an xã; Ban Bảo vệ dân phố, đội Dân phòng, Tổ nhân dân tự quản về an ninh, trật tự, các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức, vận động nhân dân chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, huy động nguồn lực tập trung chuyển hóa các địa bàn được xác định.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tăng cường, cửng cố và nâng cao chất lượng hoạt động cho Công an xã gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BCA-V28 ngày 23/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả của Công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền, phòng chống tội phạm đợt cao điểm, các sự kiện chính trị của đất nước giúp lực lượng chức năng đấu tranh, triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự ở xã trọng điểm. Tập trung xây dựng địa bàn nơi cư trú trong sạch, lành mạnh; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm, quản lý các đối tượng tù tha về địa phương người vi phạm, giúp đỡ hòa hòa nhập cộng đồng, tạo việc làm, phòng ngừa tái phạm.

Tăng cường lực lượng bám sát địa bàn cơ sở, nắm tình hình, kịp thời phát hiện đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các đối tượng; các cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, giải quyết ổn định các vụ, việc phức tạp nổi lên ngay tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Thực hiện có hiệu quả các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, tập trung ở các lĩnh vực, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, cư trú, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

                                                                                                                        Nguyễn Thanh

 

 

 


Số lượt người xem: 148 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày