SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
7
1
6
5
7
Văn hóa - xã hội Thứ Sáu, 08/11/2019, 16:40

Hội nghị triển khai quán triệt các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Sáng ngày 07/11/2019, Thành ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Tham dự hội nghị, có các đ/c Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ thành phố; đ/c trưởng, phó các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố; các đ/c báo cáo viên cấp thành phố; các đ/c phó trưởng các ban Đảng Thành ủy; các đ/c Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; các đ/c Bí thư Chi bộ trực thuộc Thành ủy; các đ/c Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND-UBND, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy các phường, xã.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai các nội dung sau: Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới”. Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về “tiếp tục thực Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp, hiện đại hóa đất nước”. Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Kết luận số 57-KL/TW, ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị “về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh”. Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe triển khai Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Được biết, thời gian diễn ra hội nghị trong 01 ngày.

B.Lộc

 

 


Số lượt người xem: 86 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày