SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
5
7
6
4
7
4
Tin tức sự kiện Thứ Ba, 04/08/2020, 16:20

Triển khai kế hoạch Ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020

Ngày 03/8/2020, Ban Chỉ đạo 138 Thành phố Bạc Liêu vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2020.

Theo đó, có một số nội dung cần thực hiện để hướng tới Ngày hội như tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, thành tựu của đất nước. Vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của công an nhân dân Việt Nam. Vận dụng đa dạng các hình thức, phương pháp thông tin tuyên truyền phù hợp thực tế của đơn vị, địa phương.

Làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Tập trung xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở thật sự trong sạch vững mạnh. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.  Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, thăm hỏi động viên, tặng quà đối tượng chính sách, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và gia đình cán bộ, chiến sĩ đã và đang công tác trong lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có hoàn cảnh khó khăn.

Căn cứ điều kiện cụ thể, từng địa phương có thể tổ chức Ngày hội phù hợp như tổ chức họp mặt, ôn lại vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho lực lượng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ làm công tác phong trào có hoàn cảnh khó khăn, lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở và gia đình có người đã hy sinh, bị thương trong đấu tranh phòng chống tội phạm hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tổ chức giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm; ký kết giao ước thi đua giữa các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.      

Tổ chức củng cố, kiện toàn các mô hình, các tổ chức quần chúng, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, nhất là các hoạt động tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, thi tìm hiểu pháp luật, tăng quà các tập thể, các nhân có thành tích bảo vệ an ninh, trật tự, các đối tượng chính sách, hộ gia đình khó khăn.

Ngày hội được tổ chức gồm 02 phần: phần lễ và phần hội, lồng ghép các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Ban Chỉ đạo 138 thành phố Bạc Liêu thống nhất chọn Phường 8 là đơn vị điểm để tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020. Riêng các xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường đạt chuẩn văn minh đô thị phải tổ chức Ngày hội (tập trung tổ chức phần lễ, còn phần hội tham gia cùng phường 8). Thời gian tổ chức từ ngày 01/8 đến ngày 19/8/2020.

Thông qua ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm để tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự. Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Tham gia xây dựng các lực lượng nòng cốt trong công tác giữ gìn, bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Nguyễn Thanh

 


Số lượt người xem: 122 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày