SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
4
5
4
6
Kinh tế Thứ Hai, 24/04/2017, 12:10

Hội đồng Khoa học & Công nghệ thành phố Bạc Liêu: triển khai thực hiện 8 mô hình khoa học và công nghệ trong năm 2016

Theo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ năm 2016, sau khi triển khai đã tiến hành khảo sát chọn hộ gia đình theo hồ sơ đăng ký và tiến hành tập huấn kỹ thuật. Cụ thể, có 08 mô hình được triển khai thực hiện. Hiện nay có 03/08 mô hình đang triển khai thực hiện tiếp tục. Trong đó, mô hình trồng Lan Hồ Điệp và Lan Dendro nắng trong nhà lưới tại phường 1 và phường Nhà mát, số lượng khoảng 1.600 cây, diện tích khoảng 100m2. Lan được trồng khoảng hơn 4 tháng, hiện đang phát triển tốt với tỷ lệ sống trên 95%, tỷ lệ ra hoa 40%; mô hình nuôi cá Chẽm thương phẩm trong ao đất tại phường 7 với số lượng khoảng 6000 con, diện tích 500m2; mô hình nuôi rắn Hổ hèo thương phẩm được triển khai tại xã Hiệp Thành với số lượng 280 con, hiện đang nuôi tại 04 hộ (mô hình này được chuyển đổi từ mô hình nuôi cá Hồng Mỹ). Trong năm 2017 sẽ triển khai mô hình nuôi 200 con cua Đinh thương phẩm, diện tích 100m2 tại phường 8.

Mô hình cấy ghép hoa sứ 9 màu và mô hình nuôi rắn Hổ hèo thương phẩm

Nhìn chung công tác thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ (KH & CN) trên địa bàn thành phố Bạc Liêu thời gian qua có nhiều tiến bộ. Hoạt động KH & CN luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Sở Khoa học và Công nghệ, Thành ủy, UBND thành phố và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, phường, xã ngay từ đầu năm. Các đề tài, mô hình khoa học đã tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của thành phố. Một số mô hình thí điểm có khả năng ứng dụng có hiệu quả trong sản xuất đúng theo định hướng phát triển kinh tế đô thị. Tuy nhiên, việc thực hiện và chuyển giao các mô hình khoa học công nghệ còn khó khăn về kinh phí, thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa ổn định nhất là về giá cả, đầu ra để tiêu thụ sản phẩm chưa nhiều nên các hộ dân chưa an tâm vào sản xuất.

Từ những thuận lợi và khó khăn trên, Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố xây dựng các phương án chuyển giao quy trình kỹ thuật nuôi trồng các đề tài, dự án, mô hình thí điểm sản xuất, nuôi trồng có hiệu quả đã qua cho các tổ chức đoàn thể và UBND các phường, xã phát động nhân dân thực hiện. Cụ thể như chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng măng tây xanh, mô hình cấy ghép hoa sứ 9 màu...

                                                                                                            Thiên An

 


Số lượt người xem: 766 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày