SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
9
4
7
Phường, Xã Thứ Bảy, 29/06/2019, 12:00

Phường 2: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Sáng ngày 28/6/2019, Phường 2 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.

Tham dự Hội nghị có các đ/c Ủy viên BTV, BCH, các đ/c lãnh đạo các trường học; Trưởng, phó các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; các đ/c trong Ban Chi ủy, Bí thư, phó Bí thư các chi bộ trực thuộc và tất cả cán bộ, công chức, đảng viên đương chức thuộc Đảng bộ Phường cùng về tham dự. Đ/c Quách Thanh Thùy Phó Bí thư Đảng ủy Phường chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Đối với công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng Nhiệm kỳ Đại hội XII thì từ khi thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đến nay, công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm kiện toàn, bổ sung, thay thế đội ngũ cán bộ cấp ủy phù hợp với tình hình thực tiễn của Chi bộ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Nội dung sinh hoạt đảng từng bước được đổi mới, chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy các Chi bộ trực thuộc ngày càng được khẳng định, niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng ngày càng được gắn chặt.

Đối với việc triển khai Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt kịp thời Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương, của tỉnh và Thành ủy. Vì vậy từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ý thức chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng được các cấp ủy, Chính quyền, các Chi bộ trực thuộc và cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm túc. Năng lực lãnh đạo, sức chiên đấu của hệ thống chính trị Phường không ngừng được nâng cao, tăng cường sự đoàn kết nội bộ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ luật, kỹ cương, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Tính đến nay, Đảng bộ Phường có một tổ chức Đảng bộ gồm 227 đảng viên trong đó có 124 đồng chí là cán bộ, đảng viên đương chức và 103 đồng chí là cán bộ hưu trí.

Việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 phường đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm các nội dung chỉ đạo của Thành phố, Đảng ủy và Hội đồng nhân dân về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; tiêu dùng trong nhân dân tăng lên; thu ngân sách nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực, tạo đà cho việc hoàn thành và vượt dự toán năm 2019. Công tác quản lý trật tự đô thị tiếp tục được thực hiện hiệu quả; nhất là việc thực hiện Kết luận 15-KL/TU ngày 04/01/2017 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 20/2/2017 của BCH Đảng bộ Thành phố Bạc Liêu (Khóa XI) đạt kết quả tốt; các nhiệm vụ chính trị của địa phương được thực hiện tốt; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường được tập trung thực hiện; công tác cải cách hành chính được cải thiện. Tình hình cháy nổ được kiểm soát; tình hình Quốc phòng – An ninh, trật tự an toàn xã hội được củng cố và giữ vững, công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã nêu ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại Phường; đặc biệt là những khó khăn trong công tác quản lý đảng viên, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới ở các chi bộ khóm cũng như những kết quả những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của đơn vị.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Phường tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về ý thức, vai trò tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch học tập và nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hàng năm đối với cán bộ, Đảng viên gắn với cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng của địa phương. Nâng cao năng lực, ý thức, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức... góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Tại hội nghị, Đảng ủy Phường cũng đã trao Quyết định biểu dương, khen thưởng cho 02 tập thể và 22 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

           

Mai Quyên

 


Số lượt người xem: 1519 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày