SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
5
7
6
6
6
5
Phường, Xã Thứ Năm, 30/07/2020, 16:10

Phường 1: Tổ chức Kỳ họp thứ 14 - Hội đồng nhân dân khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 30/7/2020, HĐND phường khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ giữa năm) để thông qua báo cáo tình hình UBND phường thực hiện Nghị quyết của HĐND phường về phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác.Tham dự kỳ họp có ông Trương Ngọc Tha - Thành ủy viên, CT.HĐND Phường 1; ông Phan Minh Kha - UV BCH Thành ủy - Bí thư Đảng ủy Phường 1cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN phường; trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể phường và 23/24 đại biểu HĐND Phường 1.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã nghe các báo cáo, tờ trình của UBND, Thường trực HĐND  phường như: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 06 tháng cuối năm 2020báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND phường 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm; báo cáo của UBND phường về kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ điều hành dự toán 6 tháng cuối năm 2020.

Thông qua tờ trình về sửa đổi bổ sung Nghị quyết (NQ) số 18 ngày 24/12/2018 về việc thông qua dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2019 của phường; tờ trình về sửa đổi bổ sung NQ số 19 ngày 24/12/2018 về việc thông qua phương án phân bổ dự toán chi ngân sách NN năm 2019 cho các ngành của phường; tờ trình về việc phê duyệt quyết toán thu - chi ngân sách NN năm 2019 của phường; tờ trình về việc bổ sung nguồn thu vượt từ ngân sách năm 2019 vào nguồn chi ngân sách năm 2020; tờ trình về việc xin bổ sung chi ngân sách cho các ngành, đoàn thể 6 tháng cuối năm 2020.

Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra về các tờ trình và dự thảo nghị quyết HĐND do UBND trình tại kỳ họp. UBND Phường báo cáo trả lời ý kiến cử tri đặt ra trước kỳ họp thứ Mười bốn HĐND Phường 1 khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021.Thông qua tờ trình xin miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sữa đổi bổ sung Nghị quyết số 18 ngày 24/12/2018 về việc thông qua dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2019 của phường 1; NQ về việc sửa đổi bổ sung NQ số 19 ngày 24/12/2018 về việc thông qua phương án phân bổ dự toán chi ngân sách NN năm 2019 cho các ngành của phường 1; NQ về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách NN năm 2019 của phường 1; NQ về việc bổ sung nguồn thu vượt từ ngân sách năm 2019 vào nguồn chi ngân sách năm 2020; NQ về việc phê duyệt bổ sung dự toán chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020; NQ về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND Phường 1 và cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND Phường 1, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau 01 buổi làm việc nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Mười, HĐND phường 1 khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

                                                                                                                                    Như Ý

 


Số lượt người xem: 534 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày