SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
8
0
7
Quốc phòng - An ninh Thứ Ba, 25/04/2017, 16:55

Thành phố Bạc Liêu: khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, khóa 2 năm 2017.

Ngày 25/04/2017, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố phối hợp Ban chỉ huy quân sự thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, khóa 2 năm 2017. Hơn 50 học viên là cán bộ đến từ các xã, phường trên địa bàn tham dự.

Quang cảnh khai giảng lớp học

Trong 3 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu và được giảng viên truyền đạt những kiến thức như: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam”; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Những nội dung cơ bản của luật quốc phòng, an ninh, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên…

Lớp học nhằm bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng, quản lý của Nhà Nước  với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở cơ sở trước tình hình mới; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống để vận dụng lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn ở cơ sở.

                                                                       

                                                                                                            Hồng Thơ

 

 


Số lượt người xem: 1013 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày