SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
6
3
7
7
6
Quốc phòng - An ninh Thứ Năm, 19/08/2010, 07:15

Thị xã Bạc Liêu mở đợt cao điểm vận động toàn dân tham gia thu hồi vũ khí, vật liệu nổ sử dụng trái phép

Ngày 05 tháng 8 năm 2010, Ủy ban nhân dân thị xã Bạc Liêu ban hành công văn số 638/UBND-TH về việc mở đợt vận động toàn dân tham gia thu hồi vũ khí, vật liệu nổ sử dụng trái phép

Ngày 05 tháng 8 năm 2010, Ủy ban nhân dân thị xã Bạc Liêu ban hành công văn số 638/UBND-TH về việc mở đợt vận động toàn dân tham gia thu hồi vũ khí, vật liệu nổ sử dụng trái phép theo tinh thần công văn số 1247/UBND-NC ngày 15 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh. Theo đó, đợt phát động được thực hiện từ ngày 15/7 đến ngày 15/12/2010 và tập trung thực hiện một số mặt công tác trọng tâm sau:

- Tổ chức tuyên truyền đến tận cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên trong cơ quan, đơn vị mình và đến từng hộ gia đình tại các khu dân cư về tầm quan trọng của công tác quản lý vũ khí, hậu quả tác hại của việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép. Nâng cao ý thức chấp hành những quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ đối với cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện báo cáo cơ quan chức năng thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ còn rơi vãi ngoài xã hội, tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ nếu nhặt được, phát hiện được hoặc còn đang cất dấu.

- Công an thị xã phối hợp với Quân sự thị xã, các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền vận động, rà soát trong cán bộ, công chức, viên chức (kể cả những người đã nghỉ hưu, nghỉ chính sách, nghỉ việc về địa phương), để vận động cán bộ, công chức tham gia thực hiện cuộc vận động này. Lấy khu dân cư, từ Tổ tự quản, Tổ an ninh nhân dân làm địa bàn để tuyên truyền vận động, rà soát thu hồi vũ khí, vật liệu nổ sử dụng trái phép, kết hợp vận động từng hộ gia đình cam kết không vi phạm pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" rộng khắp có hiệu quả, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, chú trọng xây dựng lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, dân phòng, dân quân tự vệ; gắn công tác chuyển hóa địa bàn, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, gia đình, khóm, ấp an toàn về an ninh trật tự với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", phong trào "Toàn dân tham gia tố giác, đấu tranh tội phạm - tệ nạn xã hội"; đặc biệt coi trọng ở những địa bàn giáp ranh. Đưa nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vào nội dung hoạt động thường xuyên của công tác vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh trật tự.

- Coi trọng việc phát hiện, đề nghị biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, đấu tranh, tố giác những hành vi tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ. Đơn vị nào, ngành nào để sót lọt vũ khí, vật liệu nổ rơi vãi ngoài xã hội mà không phát hiện được, để xảy ra gây ra hậu quả nghiêm trọng thì Thủ trưởng ngành đó, đơn vị đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng Công an phường, xã đó chịu trách nhiệm trước Thường trực Ủy ban nhân dân thị xã.

 Trương Tuấn - UBND thị xã Bạc Liêu


Số lượt người xem: 3495 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày