SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
5
5
4
9
8
Tiêu điểm Thứ Sáu, 19/10/2018, 19:00

Phát động thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thành phố, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ban hành Kế hoạch số 84/KH-MTTQ-BTT ngày 11/10/2018 về tổ chức phát động thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thành phố, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Kế hoạch đề ra một số nội dung thi đua nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam; cổ vũ, động viên các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tập trung nghiên cứu, lao động sáng tạo, hiệu quả và có chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI đề ra.

Theo đó, đề ra những công trình phần việc cụ thể như:

Phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân phát huy dân chủ, thể hiện ý thức trách nhiệm công dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương; tuyên truyền giải thích cho nhân dân hiểu chủ trương của Đảng, Nhà nước về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết tranh chấp...nhằm hạn chế khiếu kiện đông người vượt cấp làm mất an ninh trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục phát động nhân dân hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và địa phương phát động, phong trào xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận xã hội, đóng góp công sức, kinh phí, hiến đất làm cầu, đường, trường học, nhà văn hóa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương và các hoạt động xã hội từ thiện.

Xây dựng các Tổ tự quản trong cộng đồng góp phần cùng Đảng, chính quyền địa phương quản lý xã hội một cách có hiệu quả.

Vận động sâu rộng từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân tích cực sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác và các hoạt động xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến lề lối làm việc...góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Chỉ tiêu phấn đấu: MTTQ Việt Nam các phường, xã mỗi đơn vị đăng ký thực hiện và hoàn thành ít nhất 03 công trình, phần việc; mỗi Ban công tác Mặt trận khóm, ấp đảm nhận và phấn đấu hoàn thành ít nhất 02 công trình, phần việc; các tổ chức thành viên của MTTQ cùng cấp phấn đấu đăng ký đảm nhận và thực hiện hoàn thành ít nhất 02 công trình, phần việc.

Thời gian phát động thi đua được chia làm 2 đợt: Đợt 1 (từ tháng 10/2018 đến tháng 5/2019); đợt 2 (từ tháng 5/2019 đến tháng 10/2019).

 

​​​M. NƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 388 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày