SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
4
9
7
1
Tiêu điểm Thứ Sáu, 21/06/2019, 16:55

Hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị và của Ban Bí thư

Sáng ngày 21/6/2019, Thành ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị và của Ban Bí thư cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 21/12/2018 của Bộ Chính trị “về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”. Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của của Bộ Chính trị“về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”. Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư “về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến 2030”. Kế hoạch số 100-KH-TU, ngày 18/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 21/12/2018 của Bộ Chính trị “về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”, Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của của Bộ Chính trị “về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”, Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư “về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến 2030”.

Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị và của Ban Bí thư. Sau Hội nghị, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc thực hiện và tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, nhân viên của đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả. Qua đó, cần xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị từng bước nâng cao nhận thức chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị.

B.Lộc

 


Số lượt người xem: 759 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày