SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
3
0
3
Tiêu điểm Thứ Sáu, 05/07/2019, 13:50

Họp nghe Ban Dân vận, Ủy ban MTTQVN, Hội, Đoàn thể thành phố và Trưởng khối vận các phường, xã báo cáo tình thình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2019

Sáng ngày 04/7/2019, Thành ủy Bạc Liêu tổ chức cuộc họp nghe Ban Dân vận, Ủy ban MTTQVN, Hội, Đoàn thể thành phố và Trưởng khối vận các phường, xã báo cáo tình thình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2019, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Đ/c Trà Văn Bắc – Phó Bí thư (TT) Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân trong thành phố luôn ổn định và phấn khởi trước các sự kiện chính trị lớn của đất nước; nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền các cấp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, ý thức chấp hành của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương được nâng lên. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường và mở rộng, tình hình kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển, góp phần ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh cuộc họp

Công tác dân vận luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo, hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể luôn thực hiện tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ của mình, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia tích cực các phong trào hành động cách mạng của địa phương; quan tâm thực hiện tốt công tác Tôn giáo – Dân tộc.

Công tác dân vận của các cấp chính quyền đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền về vai trò và nội dung công tác dân vận được nâng lên, thể hiện rõ trong công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được cải tiến và quan tâm đúng mức, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp, từ thành phố đến cơ sở; thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức đã có nhiều tiến bộ.

Các chương trình phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được thực hiện ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang tiếp tục được phát huy trên các lĩnh vực, xây dựng kế hoạch phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, các phong trào quốc phòng toàn dân, quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được phát động trong diện rộng và được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân.

Khối vận các phường, xã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm và một số mặt công tác trọng tâm cấp trên giao; tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, vận động sổ tiết kiệm cho thanh niên đạt theo chỉ tiêu đề ra. Tham gia sắp xếp trật tự mua bán ở các điểm chợ; các khu du lịch trên địa bàn thành phố.

Trong 06 tháng đầu năm, chất lượng thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở được nâng lên, huy động được nguồn lực và sức mạnh của nhân dân, những chủ trương, chính sách có liên quan đến quyền lợi của nhân dân đã được quan tâm giải quyết kịp thời. Thực hiện tốt công tác chăm lo các gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, từ đó, đời sống vật chất  và tin thần của nhân dân được nâng lên.

Tại cuộc họp, các đại biểu có nhiều ý kiến phát biểu về những thuận lơi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2019.

Phát biểu tại cuộc họp, Đ/c Trà Văn Bắc – Phó Bí thư (TT) Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Ban Dân vận, Ủy ban MTTQVN, Hội, Đoàn thể từ thành phố đến phường, xã cũng cố lại bộ máy tổ chức của mình để hoạt động thông suốt và triển khai được các công việc cần phải thực hiện; tập trung phát động các phong trào, công trình phần việc đạt hiệu quả; thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

B.Lộc

 


Số lượt người xem: 693 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày