SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
4
5
9
Tiêu điểm Thứ Ba, 09/07/2019, 10:25

Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm 2019

Chiều ngày 08/7/2019, tại Hội trường Thành ủy, Ủy ban MTTQVN thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm 2019. Đ/c Trà Văn Bắc – Phó Bí thư (TT) Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Trong 06 tháng đầu năm, MTTQ các cấp tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được đẩy mạnh.

Quang cảnh hội nghị

Đ/c Trà Văn Bắc phát biểu tại hội nghị

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai thực hiện tốt và ngày càng chú trọng hơn, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trên nhiều lĩnh vực; góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ từ thành phố đến cơ sở và Ban công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng được đổi mới và nâng cao hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Về kết quả hoạt động của các tổ chức thành viên, trong 06 tháng đầu năm các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động, cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, tổ chức vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và địa phương phát động để thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, từ đó tạo sự đồng thuận xã hội góp phần tập hợp và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: công tác tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đôi lúc chưa thật sự sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; việc tập hợp và phát huy vai trò nhân sỹ, trí thức, người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo từng lúc chưa kịp thời; vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp còn hạn chế;……

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Trà Văn Bắc – Phó Bí thư (TT) Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố biểu dương những kết quả của hệ thống Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Phó Bí thư (TT) Thành ủy đề nghị trong thời gian tới cần đẩy mạnh hơn nữa và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vần động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung phát động nhiều hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức, phối hợp tốt với chính quyền địa phương; củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ của hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên từ thành phố đến cơ sở;….

B.Lộc

 


Số lượt người xem: 794 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày