SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
6
4
5
1
3
Tiêu điểm Thứ Bảy, 20/07/2019, 10:25

Kết quả thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2014 – 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác dân tộc đến năm 2024

Thành phố Bạc Liêu là Trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, với diện tích 21.380 ha, giáp ranh với các huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu và thị xã Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng, với 10 đơn vị hành chính (07 phường, 03 xã), được chia thành 67 khóm, ấp. Toàn thành phố có 36.029 hộ dân, với 156.980 nhân khẩu, có 03 dân tộc chủ yếu là Kinh - Hoa - Khmer và số ít dân tộc khác cùng sinh sống đan xen với nhau.

Nhờ những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; sự nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số, 5 năm qua thành phố Bạc Liêu thực hiện đạt được nhiều kết quả trong công tác dân tộc, phát triển kinh tế hạ tầng, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội chuyển đổi cơ cấu kinh tế đúng hướng, tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ - du lịch; khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế mở rộng dịch vụ - du lịch nhằm thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, gắn với thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Nhờ đó, đời sống các mặt của đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Bạc Liêu không ngừng thay da đổi thịt.

Đến thời điểm tháng 5/2019, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 171 tỷ 233 triệu đồng đạt 42,6% so với kế hoạch đề ra tăng 19,3% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ tiêu dùng 1.152 tỷ 416 triệu đồng đạt 44,2% tăng 25,6% so với cùng kỳ. Tổng đàn gia súc hiện tại có 12.179 con, tổng đàn gia cầm là 42.763 con, động vật hoang dã là 52.975 con. Tổng diện tích thả nuôi thủy sản 2.693 ha/5.993 ha đạt 44,94% so với kế hoạch tăng 45,33% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Bạc Liêu trong thời gian qua được thực hiện khá tốt; UBND thành phố chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm nhất là các sự án xây dựng cơ sở hạ tầng đường giao thông, thủy lợi, phát triển đô thị, điện nông thôn, dịch vụ, du lịch, … Kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước đến ngày 30/5/2019 được 79 tỷ 228 triệu đồng.

Về công tác giáo dục đào tạo, hiện nay ở các địa phương có đông đồng bào dân tộc đều được đầu tư xây dựng cơ bản hệ thống trường lớp từ cấp Mầm non, Tiểu học đến Trung học cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho con em đồng bào dân tộc trong độ tuổi đều được đến lớp, góp phần nâng cao dân trí trong đồng bào dân tộc. Thực hiện hiệu quả chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học bổng, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số.

Về y tế, trong những năm qua việc khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ đối với đồng bào dân tộc thiểu số được tổ chức triển khai có hiệu quả. Riêng ở 03 xã có bố trí cán bộ là người dân tộc phục vụ đồng bào, cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm cho việc khám, chữa bệnh cho đồng bào dân tộc; ý thức phòng chống bệnh dịch nguy hiểm bảo vệ môi trường được đảm bảo tốt, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia nơi có đông đồng bào dân tộc được thực hiện đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí cho đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số ở 02 xã bãi ngang, ven biển (Hiệp Thành, Vĩnh Trạch Đông).

Về công tác giảm nghèo, qua tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2016 - 2018, kết quả,  năm 2016 toàn thành phố có 753 hộ dân tộc thiểu số nghèo, tỷ lệ 45,7% và 581 hộ cận nghèo, tỷ lệ 43,3% so với hộ nghèo toàn thành phố. Qua 02 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, bằng nhiều biện pháp, có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đã giúp 450 hộ nghèo dân tộc thiểu số thoát nghèo và hộ cận nghèo tăng 67 hộ. Đến năm  2018 hộ nghèo dân tộc thiểu số còn 303 hộ, tỷ lệ 44,3%/tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số là 648 hộ, tỷ lệ 44,7%/tổng số hộ cận nghèo.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng hệ thống chính trị trong đồng bào dân tộc được Thành ủy quan tâm,đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là dân tộc thiểu số có tổng cộng 301 người. Đặc biệt, có 12 đ/c là thuộc cấp ủy 28 đ/c đại biểu HĐND là dân tộc thiểu số. Cấp ủy, chính quyền quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sắp xếp một số cán bộ con em đồng bào dân tộc trưởng thành từ cơ sở vào chức danh chủ chốt. Tổng số đảng viên 3.888 đồng chí, trong đó số lượng đảng viên người dân tộc thiểu số là 175 đồng chí, hầu hết đều phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh việc chăm lo phát triển các mặt kinh tế - xã hội, thành phố Bạc Liêu chú trọng công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, ổn định an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc tiểu số. Thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc; nâng cao tinh thần cảnh giác của đồng bào trước “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Với những kết quả bước đầu thực hiện thực hiện công tác dân tộc 5 năm qua, thành phố Bạc Liêu cũng nhìn nhận còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Đồng thời, thành phố Bạc Liêu đề ra nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu trọng tâm thực hiện công tác dân tộc từ này đến năm 2024, là:thực hiện có hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, nhanh, bền vững; đẩy mạnh giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo ổn định quốc phòng - an ninh;….

B.Lộc

 


Số lượt người xem: 703 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày