SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
5
7
6
6
7
1
Tiêu điểm Thứ Tư, 30/10/2019, 15:05

HĐND tỉnh giám sát tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Chiều ngày 28/10/2019, tại Phòng họp số 1 – UBND thành phố, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đ/c Phạm Văn Thiều - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát với UBND thành phố về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo báo cáo, ngoài 13 cơ quan chuyên môn và 05 đơn vị sự nghiệp do cấp trên quyết định thành lập, UBND thành phố còn quyết định thành lập 02 đơn vị sự nghiệp khác là Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố. Tổng số lượng cấp phó của 13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố là 26 người.

Quang cảnh buổi tiếp Đoàn giám sát HĐND tỉnh

Việc tổ chức bộ máy và biên chế của các phòng, ban và các đơn vị sự nghiệp được bố trí đúng theo các số lượng biên chế và định suất, cũng như người làm việc mà UBND tỉnh giao cho thành phố. Trên cơ sở biên chế và định suất được giao UBND thành phố đã kịp thời ban hành Quyết định giao biên chế cho các phòng, ban và các đơn vị sự nghiệp theo phân cấp quản lý. Số lượng biên chế hành chính được UBND tỉnh giao trong năm 2019 là 109; số lượng biên chế sự nghiệp là 1243 và 16 định suất.

Theo Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021 của UBND thành phố thì số lượng biên chế được tinh giản là 132 người, trong đó biên chế hành chính là 20 người, biên chế sự nghiệp công lập giảm 05 người, biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo giảm 173 người và biên chế cấp xã giảm 09 người.

Bên cạnh đó, các chế độ chính sách của cán bộ, công chức về tinh giản biên chế cơ bản đã tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức của từng cơ quan, đơn vị nên kết quả thực hiện cơ bản đạt yêu câu, kế hoạch đề ra và cơ bản đảm bảo đúng nguyên tắc và trình tự các bước thực hiện.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả mà thành phố đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Đặc biệt, thành phố đã có sự chủ động và có kế hoạch bài bản trong thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo chủ trương của Trung ương, của tỉnh trong 02 năm qua. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thành phố vẫn còn gặp hạn chế trong việc tinh giản biên chế. Vì vậy, đề nghị đơn vị cần rà soát, điều chỉnh và xây dựng Đề án để đề xuất với Sở Nội vụ, UBND tỉnh, các bộ, ngành Trung ương trong việc đảm bảo biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế của địa phương đang có nguy cơ thiếu hụt.…

B.Lộc

 


Số lượt người xem: 931 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày