SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
4
9
5
2
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Năm, 05/04/2018, 16:05

Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy

Để chủ động ngăn chặn cháy, nổ trên địa bàn, Uỷ ban nhân dân thành phố Bạc Liêu đã ban hành công văn số 745/UBND-TH ngày 04 tháng 04 năm 2018 về thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2018.

Trong đó tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành thành phố có liên quan thực hiện các biện pháp ngăn chặn, phòng cháy, chữa cháy diễn ra trên địa bàn thành phố như: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy theo phương châm “bốn tại chỗ”, gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp với cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng, biện pháp thoát nạn cho nhân dân; thường xuyên rà soát, gắn quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong quy hoạch đô thị, chung cư cao tầng cần bảo đảm điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ưu tiên bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở, doanh trại các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Đồng thời, Công an thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng, biện pháp thoát nạn cho nhân dân;  Công an thành phố chủ động rà soát, phối hợp với Phòng Tài chính – kế hoạch thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để nâng cao chất lượng ảnh sát phòng cháy, chữa cháy để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phù hợp với điều kiện ngân sách của địa phương và quy định của pháp luật.

Thông qua công văn này, nhằm mục đích nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, kịp thời phát hiện những sơ hở, tồn tại trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy để có giải pháp khắc phục, xử lý kịp thời, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

                                                                                                            Phan Soàn

 

 


Số lượt người xem: 643 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày