SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
6
3
9
8
3
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Ba, 08/05/2018, 15:50

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018

Để hoạt động lễ hội năm 2018 diễn ra an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Bạc Liêu vừa ban hành công văn tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018.

Theo đó, Chủ tịch UBND đề nghị thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã triển khai thực hiện tốt một số nội dung cụ thể. Trong đó, tiếp tục quán triệt và chỉ đạo triển khai Nghị quyết, chỉ thị của trung ương, đặc biệt là Thông tư số 15/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, đảm bảo việc quản lý và tổ chức lễ hội của từng ngành, địa phương theo đúng quy định của pháp luật, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục và các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc theo Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ.

Hình ảnh tại Lễ hội Quan âm Nam Hải

Chủ tịch UBND Thành phố giao Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Đài Truyền thanh thành phố tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội. Biểu dương các tổ chức, cá nhân gương mẫu thực hiện tốt các quy định về tổ chức lễ hội. Kịp thời phê phán, lên án những hành vi vi phạm. Tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, nhân dân và du khách nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về nguồn gốc và giá trị của lễ hội, di tích, các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

Phối hợp UBND các phường, xã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm thực hiện các quy định về niêm yết giá, bán đúng giá, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông và kịp thời để chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong lễ hội.

Đồng thời, Chủ tịch UBND Thành phố  đề nghi UBND các phường, xã chỉ đạo Ban Quản lý di tích, Ban Tổ chức lễ hội có phương án quản lý hòm công đức; bố trí lực lượng thu gom kịp thời các loại tiền lễ, tiền giọt dầu đặt không đúng nơi quy định; sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục đích. Không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng Luật di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành.

                                                                                                                        Nguyễn Thanh

 


Số lượt người xem: 885 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày