SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
9
8
5
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Sáu, 24/08/2018, 17:15

Cần khắc phục những tồn tại, hạn chế sinh hoạt đảng viên theo Quy định 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị

Thực hiện Quy định 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về việc đưa đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Tính đến tháng 8/2018 tổng số đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu là 4.043 đảng viên. Trong đó, đảng viên của các cơ quan cấp tỉnh giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú là 2.484 đồng chí; các huyện, thị xã 142 đồng chí; cấp thành phố 1.417 đồng chí. Phân theo lĩnh vực: đang công tác ở các cơ quan Đảng 341 đồng chí; công tác ở các cơ quan Nhà nước 695 đồng chí; công tác ở các cơ quan đoàn thể 479 đồng chí; công tác ở các cơ quan Quân đội 327 đồng chí; công tác cơ quan Công an 419 đồng chí; công tác ở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp 1.782 đồng chí.

Những năm qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đã làm tốt việc hướng dẫn, chỉ đạo đảng viên tham gia các hoạt động ở nơi cư trú. Các chi ủy, chi bộ đảng tại các khu dân cư cũng đã thể hiện rõ trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra đảng viên thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ ở nơi cư trú. Việc quản lý cán bộ, đảng viên đã mang lại kết quả tích cực, tăng cường mối quan hệ giữa đảng viên đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Nhiều cấp ủy tổ chức thời gian sinh hoạt phù hợp, đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt, đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của đảng viên. Ngoài tổ chức sinh hoạt 2 lần/năm, nhiều cấp ủy có thêm hình thức thông báo thường xuyên gửi đến đảng viên để họ hiểu rõ hơn tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cấp ủy nơi đảng viên công tác với cấp ủy nơi đảng viên cư trú trong quản lý, giáo dục, kiểm tra, đánh giá, nhận xét đảng viên đã góp phần giáo dục, nâng cao chất lượng và quản lý tốt đội ngũ đảng viên đang công tác, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Thực tế cho thấy, đa số đảng viên sinh hoạt nơi cư trú thường là những người có trình độ, có địa vị, uy tín trong xã hội nên những ý kiến đóng góp của họ luôn mang tính xây dựng cao và có giá trị trong sự phát triển chung tại địa phương, cơ sở. Việc tổ chức cho các đảng viên đang công tác tham gia sinh hoạt nơi cư trú được các cấp ủy trên địa bàn thành phố Bạc Liêu thực hiện theo đúng quy định. Nội dung sinh hoạt thường đề cập đến tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, trách nhiệm của đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú. Từ nhiều năm nay, đảng viên sinh hoạt nơi cư trú chính là sức mạnh, là chỗ dựa tin cậy trong sự phát triển đi lên của địa phương, từ phát triển kinh tế - xã hội, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng, an ninh trật tự đến xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng nông thôn mới...

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả khả quan, nhưng  thực tế việc tổ chức sinh hoạt theo Quy định 76 vẫn còn một số hạn chế nhất định: Sự phối hợp giữa cấp ủy nơi đảng viên công tác với cấp ủy nơi đảng viên cư trú trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú có lúc chưa chặt chẽ (như: đảng viên chuyển công tác chưa kịp thời báo cáo cho cấp uỷ nơi cư trú, thiếu kiểm tra xem xét việc tham gia sinh hoạt của đảng viên ở nơi cư trú có đầy đủ, thường xuyên không; trách nhiệm của cấp ủy nơi công tác chưa được phát huy...). Một số đảng viên nhận thức chưa đầy đủ nên trong sinh hoạt có lúc, có nơi còn thể hiện sự đối phó, tham gia sinh hoạt không đều, một số gia đình có nhiều đảng viên thuộc diện tham gia sinh hoạt nơi cư trú nhưng nhiều khi chỉ tham gia sinh hoạt đại diện một người. Nội dung sinh hoạt vẫn còn đơn điệu, chưa có sự đổi mới; ngoài việc thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, nhiều cấp ủy chưa mạnh dạn nêu lên những ưu, khuyết điểm của gia đình và đảng viên nơi cư trú. Đảng viên đang công tác tham gia góp ý cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của địa phương còn hạn chế. Trong nhận xét đối với đảng viên sinh hoạt nơi cư trú nhất là đối với đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý, một số cấp uỷ còn nể nang, chủ yếu nêu thành tích, ưu điểm, chưa mạnh dạn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế. Nhiều chi bộ số lượng đảng viên sinh hoạt nơi cư trú quá đông nên việc tổ chức sinh hoạt, hội họp gặp khó khăn

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo Quy định 76 cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau đây:

- Một là, tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc nội dung, mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của Quy định 76 nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với từng đảng viên, từng cấp ủy.

- Hai là, đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng vừa tăng cường thông tin tình hình, vừa phát huy điều kiện của đảng viên đang công tác để tham gia với cấp uỷ nơi cư trú.

- Ba là, tăng cường sự phối hợp giữa cấp uỷ nơi công tác và cấp uỷ nơi cư trú, để thực hiện trong việc giới thiệu và tổ chức sinh hoạt với đảng viên thuộc diện sinh hoạt nơi cư trú theo quy định. Cần theo dõi số đảng viên vắng mặt các buổi sinh hoạt trong năm để nhắc nhở hoặc thông báo cho cấp uỷ nơi công tác biết. Trước khi nhận xét, đánh giá đảng viên, cấp uỷ cần tổ chức họp lấy ý kiến tập thể cấp uỷ chi bộ để đảm bảo nhận xét của cấp ủy                                          thật sự trung thực, khách quan, tránh nể nang, tránh việc nhận xét chủ quan ý kiến cá nhân của đồng chí bí thư chi bộ nhằm phát huy tính tự giác và vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên.

- Bốn là, cấp uỷ nơi đảng viên đang công tác phải tiến hành kịp thời việc giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú đối với những đảng viên mới được kết nạp và những đảng viên mới chuyển đến.

Hiện nay, toàn Đảng đang quyết tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”. Vì vậy, việc thực hiện nghiêm túc Quy định 76 của Bộ Chính trị là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin đối với nhân dân.

          Hồng Dương

     Ban Tổ chức Thành ủy Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 840 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày