SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
6
4
4
5
1
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Ba, 28/05/2019, 15:05

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thời gian qua, tình trạng mất trật tự an toàn giao thông đã và đang là vấn đề được xã hội quan tâm. Để khắc phục tình trạng trên, Ban An toàn giao thông thành phố ban hành Công văn số 13/BATGT ngày 23/5/2019 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quý II năm 2019.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban An toàn giao thông thành phố đề nghị thành viên Ban An toàn giao thông thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và những hậu quả thiệt hại do tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông gây ra trên địa bàn. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở xem đây là công tác quan trọng và thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 08/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về triển khai thực hiện Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 02/4/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Đặc biệt là bám sát nội dung Chương trình hoạt động số 17/CTr-BATGT ngày 25/01/2019 của Ban An toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu về Năm an toàn giao thông và Kế hoạch số 07/KH-BATGT ngày 05/3/2019 của Ban An toàn giao thông thành phố Bạc Liêu.

                                                                                    M. NƯƠNG

 


Số lượt người xem: 711 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày