SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
9
4
6
2
2
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Sáu, 31/05/2019, 15:05

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội

Trong những năm qua, công tác điều tra, nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn thành phố luôn được sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể thành phố. Qua đó, đã kịp thời chỉ đạo các ngành, địa phương giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm, tháo gỡ những vướng mắc về tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố niềm tin của dân vào sự điều hành, quản lý của Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội như sau:

Thứ nhất, quán triệt thống nhất nhận thức của cấp ủy Đảng, nhất là ở cơ sở về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Cấp ủy, bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phải chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện; chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng của từng đối tượng để có biện pháp giải quyết đúng đắn, kịp thời các vấn đề bức xúc phát sinh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Thứ hai, tăng cường công tác thông tin định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua việc tổ chức các hội nghị, các bản tin định kỳ phục vụ sinh hoạt chi bộ và phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý để thông tin tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách lớn, những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế đang được dư luận quan tâm. Qua đó, nhằm giúp các địa phương, đơn vị và đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp chủ động trong tham mưu định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Thứ ba, tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn thành phố; thực hiện tốt chế độ lãnh đạo tiếp công dân, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội nảy sinh trong từng chủ trương, chính sách, dự án và từ cơ sở, không để tâm trạng lo lắng, bức xúc kéo dài dẫn đến trở thành điểm nóng rất khó giải quyết.

Thứ tư, tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác nắm bắt dư luận xã hội và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình khi có vấn đề nổi cộm, phát sinh điểm nóng để phối hợp giải quyết kịp thời.

Thứ năm, quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác dư luận xã hội và cộng tác viên nhằm trang bị kỹ năng, kinh nghiệm để thực hiện công tác chuyên môn, qua đó góp phần củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

                                                                                                M. NƯƠNG

 

 


Số lượt người xem: 491 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày