SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
6
4
5
2
3
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Tư, 05/06/2019, 07:30

Triển khai Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 31/5/2019 về tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020.

Theo đó, UBND thành phố đề ra một số nội dung, tiêu chuẩn thi đua nhằm đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng.Đồng thời, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác, về tư tưởng chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, kỷ cương, lối sống, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, vượt mức chỉ tiêu được giao trên tất cả các lĩnh vực.

Tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các mô hình phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, địa phương, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động trên các phương tiện thông tin đại chúng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua nhằm kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, không trung trực.

Từng cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng quy định chuẩn mực đạo đức của ngành, địa phương trên cơ sở cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức chung được quy định tại Quy định số 01-QĐi/TU ngày 06/9/2018 của Tỉnh ủy. Gắn việc nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ, tạo sự hài lòng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên cơ sở kết quả thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố xét khen thưởng đột xuất (tại thời điểm có thành tích) hoặc khen thưởng tổng kết (quý III/2020) cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020.

                                                                                                            M. NƯƠNG

 

 

 

 


Số lượt người xem: 798 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày