SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
6
4
1
7
6
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Sáu, 07/06/2019, 16:35

Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ năm 2019

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 96/KH-BCĐ về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 – 2027 (Đề án 938).

Theo kế hoạch, một số nội dung cần triển khai thực hiện như: Triển khai, thực hiện tốt Chủ đề năm 2019 là “Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em” gắn với thực hiện chủ đề năm 2019 của Hội “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Đồng thời, cần tham gia giải quyết một số vấn đề chung như Bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, an toàn vệ sinh thực phẩm, giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em, …

Bên cạnh, tổ chức một số hoạt động, cụ thể: Truyền thông, giáo dục cộng đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử thành phố, tổ chức 07 cuộc nói chuyện, chuyên đề “Giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”, cấp phát và nhân bản các tài liệu hướng dẫn của Trung ương Hội về thực hiện nội dung chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” gắn với nội dung của đề án như Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống bạo lực gia đình.

Thành lập, nhân rộng mô hình Nhóm cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ và củng cố, nâng cao chất lượng Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, Câu lạc bộ người cha tốt... Tập huấn nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội, cụ thể mở 02 lớp tập huấn trồng rau an toàn và tham gia các lớp tập huấn của tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực thi các chủ trương, chính sách hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội, giám sát thực hiện tốt một số chính có liên quan đến quyền lợi hợp pháp của phụ nữ, trẻ em và an toàn thực phẩm. Thường xuyên kiểm tra các hoạt động của đề án tại 10 phường, xã…

Thông qua kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Phát huy vai trò hoạt động của các cấp, các ngành; các cấp Hội trong thực hiện tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. Thực hiện tốt chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” và của đề án “Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em”.

K.Ngân


Số lượt người xem: 986 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày