SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
6
4
1
6
8
Văn hóa - xã hội Thứ Sáu, 09/11/2018, 13:30

Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa góp phần nâng cao hiệu quả công tác

Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là vấn đề đang được các cấp ủy Đảng và toàn xã hội quan tâm. Các tiêu chuẩn được quy định theo Thông tư 08, ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Theo đó riêng nội hàm của văn hóa công sở là nhằm đảm bảo tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên cơ sở đảm bảo sao cho phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc và điều kiện kinh tế - xã hội; phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, hiện đại; phù hợp với các quy định của pháp luật và mục đích, yêu cầu cải cách hành chính, chủ trương hiện đại hoá nền hành chính nhà nước.

Môi trường văn hóa ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mang đậm tính đạo đức công vụ, nét văn minh nơi công sở. Thực tế cho thấy, việc xây dựng môi trường văn hóa là một nhiệm vụ thường xuyên được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm thực hiện nhằm tạo ra môi trường làm việc văn hóa, văn minh, thúc đẩy những yếu tố tích cực góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh.

Ta có thể thấy rằng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nào xây dựng được môi trường văn hóa thì ở đó tình đoàn kết được nâng lên, giao tiếp ứng xử được thực hiện theo chuẩn mực, ý thức chấp hành kỷ cương, lề lối của cơ quan được thực hiện tốt; tinh thần dám nghĩ, dám làm, tư duy, sáng tạo được phát huy, dẫn đến hiệu quả công việc sẽ vượt trội. Vì thế, việc xây dựng môi trường văn hóa ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần tiếp tục được phát huy và nhân rộng.

Tuy nhiên, trên thực tế, tại mỗi địa phương, không phải cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp  nào cũng nhận thức đầy đủ được mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng môi trường văn hóa để từ đó có những giải pháp hiệu quả triển khai xây dựng các tiêu chí đạt theo quy định. Có nhiều doanh nghiệp cho rằng xây dựng môi trường văn hóa không cần thiết, vì trước mắt họ chỉ nghĩ đến lợi nhuận tức thời, cho việc công nhận doanh nghiệp văn hóa là hình thức nên chưa thật sự quan tâm.

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị xanh- sạch- đẹp; bày trí cơ quan, công sở có mặt còn hình thức, chưa thật sự hiệu quả; còn thiếu giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nề nếp sinh hoạt cơ quan; sắp xếp hồ sơ, văn bản nơi làm việc có nơi, có lúc chưa gọn gàng, ngăn nắp và khoa học. Một số quy định chung về trang phục công sở, giải pháp về nâng cao thái độ phục vụ, giao tiếp, ứng xử; ý thức trách nhiệm trong sắp xếp nơi làm việc khoa học; tham gia giữ gìn vệ sinh, chăm sóc cây trong khuôn viên, bảo vệ tài sản chung của cơ quan, đơn vị thời gian qua chưa thật sự đồng bộ và hiệu quả.

Trong thời gian tới, để tạo được bước chuyển biến tích cực, toàn diện từ nhận thức đến hành động để xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu hiện nay ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cần triển khai tốt một số giải pháp thực hiện:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng môi trường văn hóa. Đưa quy định bắt buột về xây dựng môi trường văn hóa vào nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hai là, xây dựng mô hình văn hóa tiêu biểu theo từng khối: khối cơ quan Đảng, Đoàn thể; khối các cơ quan Nhà nước; khối các đơn vị sự nghiệp; khối phường, xã; khối trường học; khối lực lượng vũ trang; khối doanh nghiệp… Từ đó, có các gương điển hình với những cách làm hay và hiệu quả theo từng khối để nhân rộng và tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Ba là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, người lãnh đạo, quản lý trong việc xây dựng môi trường văn hóa; đưa kết quả công việc lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gắn với việc xây dựng môi trường văn hóa. Trong kế hoạch hàng năm, đưa nội dung xây dựng danh hiệu văn hóa là nhiệm vụ có tính bao quát, xuyên suốt, tạo nền tảng để thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức chấp hành các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiêm trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội, không mê tín dị đoan. Phát huy ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao; không uống bia, rượu trong giờ làm việc. Nâng cao thái độ phục vụ, giao tiếp, ứng xử; ý thức trách nhiệm trong sắp xếp nơi làm việc khoa học; tham gia giữ gìn vệ sinh, chăm sóc cây trong khuôn viên, bảo vệ tài sản chung cơ quan, đơn vị.

Bốn là, từng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp cần tổ chức phát động rộng rãi đến công đoàn viên các tiêu chí phấn đấu trong xây dựng công nhận và tái công nhận danh hiệu văn hóa; niêm yết các tiêu chuẩn cụ thể tại nơi làm việc để công đoàn viên có ý thức đôn dốc, nhắc nhỡ nhau thực hiện tốt.

Văn hóa là nền tảng của xã hội, là động lực của sự phát triển. Vì vậy, việc xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là xây dựng nền tảng vững chắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở tại cơ sở.

                                                                                                                                                                                                             Thiên An

 


Số lượt người xem: 722 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày