SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
6
4
5
0
1
Văn hóa - xã hội Thứ Hai, 25/03/2019, 14:20

Một số kết quả đạt được trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018

Qua 01 năm triển khai thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của thành phố luôn được duy trì, giữ vững và đạt được những kết quả thiết thực, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong năm, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chỉ đạo các ngành chuyên môn thành phố và Ban chỉ đạo phường, xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và thành phố. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh và thành phố về tiêu chuẩn gia đình văn hóa, khóm, ấp văn hóa, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và một số nội dung có liên quan như: công tác quản lý, tổ chức lễ hội, công tác chỉnh trang đô thị, sắp xếp phương tiện đậu đỗ, trật tự mua bán, vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu và trật tự quảng cáo...

Song song đó, Ban chỉ đạo thành phố đã triển khai, hướng dẫn Ban chỉ đạo phường, xã thực hiện Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “thôn văn hóa”, “làng văn hóa”, “ấp văn hóa”, “bản văn hóa”, “tổ dân phố văn hóa”; Quyết định 22/2018-QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Đồng thời ban hành Hướng dẫn số 01-HD/BCĐ ngày 17/5/2018 về việc phát động, đăng ký và chấm điểm các tiêu chuẩn xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Có thể nói, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa là phong trào lớn có tính toàn dân, toàn diện bao trùm lên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, có sức lan tỏa nhanh, được các cấp, các ngành và nhân dân tích cực hưởng ứng trong thời gian qua. Công tác bình xét danh hiệu gia đình văn hóa ngày càng được quan tâm, chú trọng và nâng cao chất lượng. Ban chủ nhiệm khóm, ấp thường xuyên được kiện toàn; 100% khóm, ấp trên địa bàn có xây dựng quy ước và triển khai thực hiện có hiệu quả. Phong trào xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã văn hóa nông thôn mới, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được Thành ủy, HĐND- UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được phát động ở các cấp, các ngành và đã trở thành nhu cầu thiết yếu, ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều người, các giải thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút càng đông vận động viên tham gia. Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt” được các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm và được triển khai thực hiện rộng rãi từ trong cán bộ, đảng viên đến quần chúng nhân dân thông qua những việc làm cụ thể từ thực tiễn cuộc sống.

Trong năm 2018, thành phố công nhận mới 493 hộ gia đình văn hóa, tái công nhận 30.288 hộ, rút và xóa danh hiệu 319 hộ, nâng tổng số 30.781/31.768 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 96,9%. Duy trì và giữ vững 67/67 khóm, ấp văn hóa; 8/10 phường, xã đạt chuẩn phường minh đô thị và xã văn hóa nông thôn mới.

                                                                                                                        M. NƯƠNG


Số lượt người xem: 622 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày