SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
4
5
8
9
9
Văn hóa - xã hội Thứ Tư, 04/05/2011, 16:40

Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án về tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2006-2010

Ngày 29/4/2011, Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thành phố Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án về tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2006-2010. Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Phương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Thường trực Thành ủy; Ủy ban nhân dân thành phố; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thành phố; phường, xã và các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2006-2010.

 

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án về tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006-2010 và một số giải pháp nâng cao chất lượng phong trào giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Đồng thời các đại biểu cũng được nghe Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố; Công an thành phố; phường 7 và xã Vĩnh Trạch trình bày các tham luận xung quanh công tác phối hợp, phát động thực hiện phong trào, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa cũng như phát động xã văn hóa và phát huy thiết chế văn hóa xã, ấp.
 
          Theo số liệu báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Đề án, thành phố Bạc Liêu có 26.154/28.744 gia đình được công nhận gia đình văn hóa (trong đó có 150 gia đình văn hóa tiêu biểu cấp thành phố, 45 gia đình văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh và 02 gia đình văn hóa tiêu biểu được tham dự Hội nghị gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc); 67/67 khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa; 95/105 cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa. Ngoài ra, thành phố Bạc Liêu còn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung văn hóa trong phong trào như: đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa; thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Ban Chỉ đạo thành phố đã đề ra một số giải pháp thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2015 như: Tiếp tục triển khai thực hiện, phát triển và nâng cao chất lượng phong trào; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và có biện pháp cụ thể trong việc chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng của các gia đình, khóm, ấp và công sở văn hóa; Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp, Ban chủ nhiệm, Ban vận động; Không ngừng phổ biến sâu rộng, kịp thời trong nhân dân những văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực văn hóa và những nội dung, quy định mới về công tác xây dựng đời sống văn hóa; Đẩy mạnh phong trào xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao; từng bước nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; Tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và kịp thời động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong chỉ đạo, thực hiện phong trào, đồng thời cương quyết thực hiện việc rút bằng công nhận hoặc xóa tên khỏi danh sách đối với những hộ gia đình, đơn vị không duy trì được tiêu chuẩn văn hóa.
 
          Nhân dịp này, 16 tập thể gồm Ban Chỉ đạo phường, xã và Ban Chủ nhiệm khóm, ấp văn hóa, đại diện 20 hộ gia đình và 33 cá nhân có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố./.
 
 - Khang Uy -

Số lượt người xem: 4730 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày